Aanvulling op WW uitkering Bouw en UTA CAO

Informatie voor werkgevers / werknemers in de Bouw en UTA CAO

Eenmalige uitkering bij werkloosheid (Bouw en UTA CAO)
 
Wanneer 1 of meerdere van uw werknemers ontslagen zijn of anderzins in de ww  zijn
terecht gekomen dan kunnen ze recht hebben op een eenmalige aanvulling van bruto
€ 425,- (uitkering vanuit het aanvullingsfonds).

De werkloze bouwplaats medewerker moet zich, om in aanmerking te komen voor de eenmalige
uitkering melden via de vakbondsconsulent (vertegenwoordiger van FNV Bouw, CNV Vakmensen
of vakvereniging Het Zwarte Corps) bij Cordares. 

Een werkloze UTA-werknemer moet voor het aanvragen van de eenmalige uitkering een brief sturen
naar Cordares. (Cordares,  Afdeling Aanvullingsfonds,  Postbus 637, 1000 EE  Amsterdam).

Bij de melding dient de werkloze een ontslagbewijs en een bewijs van inschrijving
bij UWV WERKbedrijf te overleggen en verder alle gegevens te verstrekken die relevant
zijn voor de vaststelling van het recht op de eenmalige uitkering.
De werkloze dient zich te melden binnen twee jaar na de eerste dag van
werkloosheid waarvoor hij recht had op de eenmalige uitkering.

Bijlage: aanvraagformulier eenmalige uitkering

Er bestaat geen recht op een volgende uitbetaling van de eenmalige uitkering als de
werkloze binnen twaalf maanden opnieuw werkloos wordt. Voor die twaalf maanden wordt
gerekend vanaf de eerste dag van de werkloosheid waarvoor de werkloze een eenmalige
uitkering heeft ontvangen.


← terug