De BOVAG en vakbonden hebben een principe-akkoord bereikt over een nieuwe cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven (MVT), met een looptijd van 19 maanden van 1 april 2022 t/m 31 oktober 2023.

Loonsverhogingen:

  • per 1 juni 2022 worden de lonen met 2,3 procent verhoogd
  • per 1 januari 2023 verhoging met 100 euro bruto per maand (4 procent bij een gemiddeld salaris).
  • een werknemer die vanaf 19-jarige leeftijd zijn/haar BBL-leertraject succesvol heeft afgerond en geen schooldag meer heeft, wordt ingeschaald in schaal (21)0. Je krijgt dus dan vanaf 19 jaar een vakvolwassen loon.

Overige afspraken
– Verder is afgesproken dat werkgevers in overleg met werknemers de dagvensters kunnen aanpassen.
– 5 mei wordt een officiële vrije feestdag
– Om de krapte op de arbeidsmarkt te pareren, is afgesproken dat ook 55-plussers (beperkt) kunnen worden ingeroosterd voor overwerk
– Voorts wordt de instroom in het Generatiepact mogelijk tot een jaar na afloop van de CAO en wordt de mogelijkheid tot toetreding tot de RVU verlengd tot en met 31 december 2025

Link naar het complete akkoord