• De loonadministrateur en adviseur voor de Bouw!

Auto / bestelbus van de zaak

We horen van werkgevers dat ze niets / of niet veel geregeld hebben voor werknemers die een auto / bestelbus van de zaak rijden. Doet u niets dan is de hoofdregel dat de regeling “privégebruik auto van de werkgever” geldt.  Dat wil zeggen: dat de werkgever een bedrag als loon moet bijtellen op het loon van de werknemer.

Er hoeft geen rekening gehouden te worden met bijtelling als de werknemer een van onderstaande verklaringen heeft:

Geen bijtelling bij niet meer dan 500 kilometer privégebruik (verklaring geen prive-gebruik auto)
Er hoeft niets bij het loon van de werknemer opgeteld te worden als er overtuigend bewijs is, dat de werknemer op kalenderjaarbasis, niet meer dan 500 privékilometers met de auto rijdt. Kilometers voor woon-werkverkeer zijn zakelijke kilometers. Deze ” Verklaring geen privégebruik auto” moet de werknemer middels Digi-D aanvragen bij de Belastingdienst. De werknemer moet een sluitende rittenregistratie bijhouden of de auto / bus moet voorzien zijn van een Black box die de kilometers registreert.

Geen bijtelling bij uitsluitend zakelijk gebruik van de auto
Als de bestelauto uitsluitend zakelijk gebruikt, hoeft er geen rekening gehouden te worden met het voordeel van het privégebruik. Er hoeft ook geen rittenregistratie bijgehouden te worden. De werknemer moet de ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ digitaal aanvragen. Hier kan de Belastingdienst om vragen omdat ze onder andere met camera’s toezicht houden op het gebruik van zakelijke bestelauto’s. Bewaar bewijsstukken daarom goed!

Een bestelauto van de werkgever waarvoor een verbod op het privégebruik geldt.
De  werkgever en werknemer leggen het verbod schriftelijk vast. De werkgever controleert de naleving van het verbod. Dit kan bijvoorbeeld doen door de kilometerstanden te vergelijken met de meldingen van het aantal gereden kilometers die met de leasemaatschappij is overeengekomen of met de hoeveelheid gebruikte brandstof en door toezicht te houden op verkeersboetes, schademeldingen of tanken buiten werktijd. Bij overtreding van het verbod legt de werkgever een sanctie op, bijvoorbeeld een geldboete.

€ 300 Afkoopregeling wisselend gebruik
Wanneer een bestelauto door de aard van het werk doorlopende afwisselend gebruikt wordt door meerdere werknemers, kan de werkgever kiezen voor een de afkoopregeling wisselend gebruikt bedrijfsauto. Er dient dan een eindheffing van € 300 per jaar betaald te worden aan de belastingdienst. Er vindt geen bijtelling bij de werknemer plaats. Het bijhouden van een rittenregistratie in niet verplicht. Er mag met deze auto niet privé gereden worden.


← terug