• De loonadministrateur en adviseur voor de Bouw!

Declareren extra roostervrije dagen oudere werknemer (seniorendag) Bouw CAO

Bij sommige werkgevers bestaat er onduidelijkheid over het declareren van de extra roostervrijedagen oudere werknemer.

Nadat de werknemer een extra roostervrije dag oudere werknemer heeft opgenomen, dan dient u deze binnen een half jaar te declareren.

Denkt u er aan de dagen van 2020 te declareren, anders komen ze te vervallen en kunt u ze niet meer declareren!!

Voor de werkgevers waar de AABO de declaraties voor verwerkt, is 2020 reeds  afgerond.

Op de website: Mijn BTER (bter-bouw.nl) kunt
u de dagen declareren en bekijken hoeveel dagen uw werknemers nog op kunnen nemen.


← terug