• De loonadministrateur en adviseur voor de Bouw!

Dga in zwaar weer mag lager gebruikelijk loon afspreken (bron: Rendement)

Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) mogen van de Belastingdienst tijdelijk een lager ‘gebruikelijk loon’ hanteren als hun bv geraakt wordt door de coronacrisis. Maar dat mag alleen voor de maanden die nog moeten komen, niet met terugwerkende kracht.

Een dga moet in de aangifte loonheffingen van zijn bv een loon opnemen dat gebruikelijk is voor zijn werkzaamheden. De hoofdregel is dat dit het loon is dat iemand in loondienst in de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ verdient. Dus zonder dat er sprake is van een aanmerkelijk belang. Het standaardbedrag voor het gebruikelijk loon is € 46.000 in 2020.

Gebruikelijk loon achteraf bepalen voor heel jaar

Nu veel ondernemingen worden geraakt door het coronacrisis, kan een hoog gebruikelijk loon een flinke wissel trekken op de financiën. Als de crisis ‘grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van een bv’, mogen de dga en de bv een lager maandloon afspreken, zo laat de Belastingdienst weten. Dat loon neemt de bv maandelijks op in de aangifte loonheffingen.
Aan het eind van het jaar stelt de bv vervolgens het gebruikelijk loon voor het hele jaar vast. Dan is duidelijker hoe zwaar de bv getroffen is door de crisis. Het gebruikelijk loon mag dus achteraf bepaald worden, aldus de Belastingdienst. Als aan het eind van het jaar blijkt dat de bv gedurende het jaar te weinig heeft betaald, moet de bv het meerdere aangeven als loon en er belasting over betalen.

Loon verlagen mag niet met terugwerkende kracht

Tegen die tijd moet dan nog duidelijk worden hoe de Belastingdienst hiermee omgaat in deze uitzonderlijke tijden. De bewijslast om aan te tonen dat het gebruikelijk loon lager moet zijn dan het standaardbedrag ligt volgens de regels bij de dga. En de hoofdregel kijkt naar het loon in een andere dienstbetrekking, en niet naar de hoogte van de omzet. Wél is de fiscus coulanter als de bv verlies lijdt en het voortbestaan van de onderneming hierdoor in het gedrang komt.
Het loon dat al is genoten over de verstreken maanden in 2020 mag niet meer verlaagd worden. De bv en de dga kunnen alleen voor de komende maanden nieuwe afspraken maken. Zij kunnen dit overigens onderling afspreken (en vastleggen). Het is niet nodig om hierover vooroverleg te voeren met de Belastingdienst.


← terug