• De loonadministrateur en adviseur voor de Bouw!

Eigenrisicodrager 2021

Eigenrisicodrager 2021

Werkgevers die per 2021 zelf het risico op instroom in de WGA of de ZW willen dragen, moeten de aanvraag daarvoor uiterlijk 1 oktober bij de Belastingdienst indienen. Een eigenrisicodrager
betaalt geen (volledige) Whk-premie, maar riskeert wel dat hij maximaal 10 jaar opdraait voor de kosten van zieke en arbeidsongeschikte werknemers.
Werkgevers kunnen er twee keer per jaar – per 1 januari en per 1 juli – voor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) of Ziektewet (ZW). Hetzelfde geldt als uw organisatie eigenrisicodrager is en wil terugkeren naar de publieke verzekering van UWV. De aanvraag voor het eigenrisicodrager schap moet in beide gevallen 13 weken voor de ingangsdatum bij de Belastingdienst binnen zijn.

De deadline voor eigenrisicodrager- schap vanaf 1 januari 2021 is dus 1 oktober 2020!


← terug