• De loonadministrateur en adviseur voor de Bouw!

Eindbod CAO Meubelindustrie en Interieurbouw 2020-2021

Hieronder vindt u het eindbod CAO Meubelindustrie en Interieurbouw 2020-2021

Looptijd
De cao loopt van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2021.
– 1,00% loonsverhoging per 1 december 2020
– 0,70% loonsverhoging per 1 april 2021

Arbeidsvoorwaarden
– Bij het vaststellen van de pensioenregeling voor 2020, is er door werkgevers feitelijk al 0,3% loonruimte weggegeven.
– De 80/90/100-regeling voor werknemers van 58 jaar en ouder wordt verbeterd door de compensatie van te missen pensioenopbouw te verhogen van 15% naar 20%.
– In 2021 een verlaging van de werkgeverspremie voor Stichting Sociaal Fonds Meubel van 0,9% naar 0,7%.


← terug