• De loonadministrateur en adviseur voor de Bouw!

Geboorteverlof voor partners

Geboorteverlof per 1 januari 2019

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Werkt de partner bijvoorbeeld
5 dagen 6 uur per dag? Dan krijgt hij of zij 30 uur verlof: 5 x 6 werkuren. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. De werknemer kan deze verlofdagen na eigen inzicht opnemen, maar dit moet wel binnen 4 weken na de geboorte van het kind.

Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020: 5 weken

Per 1 juli 2020 kunnen partners maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen (5 keer het aantal werkuren per week). Tijdens het verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV. Partners hebben recht op aanvullend geboorteverlof als het kind op of ná 1 juli 2020 geboren wordt. Zij moeten het aanvullend geboorteverlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. En zij moeten eerst het geboorteverlof van 1 week hebben opgenomen.

Deze uitkering is maximaal 70% van hun dagloon (en maximaal 70% van het maximumdagloon) en wordt betaald door het UWV aan de werknemer of als u daar voor kiest aan de werkgever. Werkgevers die (70% van) het loon tijdens het verlof doorbetalen kunnen de UWV-uitkering zelf houden.

De uitkering kan aangevraagd worden via de Verzuimmelder in het werkgeversportaal van het UWV. Ook kan het via het formulier Aanvragen WAZO-uitkering aangevraagd worden.

De voorwaarden om het aanvullend geboorteverlof opnemen zijn:

 • U bent in dienst bij een werkgever.
 • U heeft eerst het standaard geboorteverlof opgenomen van 1 keer uw werkweek.
 • Het kind is geboren op of na 1 juli 2020.
 • U neemt het verlof op binnen 6 maanden na de geboorte van het kind.
 • U bent de partner van de moeder van het kind als 1 van de volgende situaties voor u geldt:
  • U bent getrouwd met de moeder van het kind.
  • U bent geregistreerde partner van de moeder van het kind.
  • U woont ongehuwd samen met de moeder van het kind en u deelt alleen met haar de kosten voor de woning en voor het huishouden.
  • U erkent het kind.

Wie kan geen aanvullend geboorteverlof opnemen? U kunt geen aanvullend geboorteverlof opnemen als u:

 • werkloos bent
 • vrijwillig verzekerd ben
 • werkt als zelfstandige

Link UWV voor meer informatie : https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/aanvullend-geboorteverlof-voor-partners/index.aspx


← terug