• De loonadministrateur en adviseur voor de Bouw!

Gedifferentieerde premie WHK 2020

Gedifferentieerde premie WHK 

De Belastingdienst is in november begonnen met het versturen van de beschikking met de gedifferentieerde premies WHK. Wilt u een kopie van uw beschikking naar ons toesturen.

Deze brief hebben wij nodig om in 2020 de salarisadministratie te kunnen verwerken!

Voor middelgrote en grote werkgevers is het belangrijk om goed te controleren of de uitstroom van de werknemers in de Ziektewet en WGA klopt.

Wanneer u eigenrisicodrager voor de WGA/ZW bent ontvangen wij ook graag het premiepercentage. Dit percentage is nodig om de juiste kostprijs te berekenen. Deze premie ontvangt u van / of kunt u opvragen bij uw verzekeringsmaatschappij. Wij verzoeken u kopieën van beide beschikkingen (Belastingdienst en/of verzekeraar) naar ons toe te sturen.

 


← terug