• De loonadministrateur en adviseur voor de Bouw!

In dienst nemen Oekraïners

Voor werknemers uit Oekraïne hoeft u geen werkvergunning aan te vragen als zij
vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. Als u een
werknemer uit Oekraïne in dienst wilt nemen, moet u dat wel melden bij UWV.

De Richtlijn Tijdelijke Bescherming geldt voor vluchtelingen uit Oekraïne. Hierdoor
hebben zij het recht om te werken in Nederland zonder werkvergunning.
De vrijstelling geldt vanaf 1 april 2022 en werkt terug tot en met 4 maart 2022.

Wanneer een vluchteling gaat werken is die verplicht om een zorgverzekering af te
sluiten.

Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen een document van de IND waaruit blijkt dat ze
onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen. Nog niet elke vluchteling heeft een
document van de IND. Daarom geldt de vrijstelling tot en met 30 mei 2022 voor alle
Oekraïners die hun nationaliteit kunnen aantonen met bijvoorbeeld een paspoort.

Voordat Oekraïense vluchtelingen kunnen werken, moeten ze ingeschreven zijn in
de gemeente waar ze verblijven. Daar wordt de verblijfsstatus (als tijdelijke
beschermde) vastgelegd en krijgen ze een BSN.

Een vluchteling mag alleen op basis van een arbeidsovereenkomst werken en niet
op basis van zelfstandige arbeid.

Als u een werknemer uit Oekraïne in dienst wilt nemen, meldt u dat bij het UWV
met het formulier Melden tewerkstelling van een tijdelijk beschermde werknemer uit
Oekraïne
. De werknemer kan 2 werkdagen nadat de melding is gedaan starten
met werken. Tot en met 15 april 2022 geldt hiervoor een overgangsperiode.
Werknemers uit Oekraïne die op of na 4 maart 2022 bij u zijn gestart met werken,
kunt u tot en met 15 april 2022 ook achteraf melden.

Link naar de site van het UWV voor meer informatie


← terug