• De loonadministrateur en adviseur voor de Bouw!

Kalenderjaar 2020 heeft 53 weken. Bij een periodeloon / uurloon is er een extra loonweek.

Dit jaar is een kalenderjaar met 53 weken. Heeft u een loontijdvak van 4 weken, dan houdt dat in dat de laatste periode (periode 13) uit 5 weken bestaat. Dit is van belang voor werknemers met een uurloon of een periodeloon. Voor maandverloning is dit niet van toepassing.

Werknemers met een uurloon krijgen dus 5 weken betaald. Dit geldt ook voor 4-wekenloners met een periodeloon.

Dit geldt niet voor werknemers in de timmer cao met een periodeloon, die krijgen een 4-wekenloon.

Voor periode-loners zijn er 2 situaties mogelijk:

  • U kunt ervan uitgaan dat het periodeloon het loon voor periode 13 is. Voor periode-loners met een periodeloon is het periodeloon vaak afgeleid van het jaarloon / 13 perioden. Dit periodeloon is dus gebaseerd op een jaarloon.
  • Is het periodeloon niet omgerekend van jaarloon, dan kunt u dus zeggen dat er bij het loon voor periode 13 nog 1 week extra uitbetaald moet worden.

Wij verwerken alle periodeloners en uurloners op basis van 5 weken, dus met 1 extra loonweek. Mits de werknemers voldoende saldo aan vakantie of atv uren heeft.

Wilt u geen extra week betalen, dan verzoeken wij u ons dit door te geven.

Let op!
Het kan zijn dat er op deze manier misschien meer loonheffingskorting betaald wordt dan waar de werknemer recht op heeft.
De Belastingdienst verrekend dit voordeel van de extra heffingskorting via de aanslag inkomstenbelasting van uw werknemer.


← terug