Loonmutaties december 2018 / januari 2019

Loonmutaties december 2018

  • CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf: in december of periode 13 een eindejaarsuitkering van 2,2% (2,4% voor schoonmakers met 8 of meer dienstjaren) over het brutoloon in de referentieperiode.
  • Uitzendbranche: NBBU Vaste medewerkers: De werknemer heeft recht op een winstafhankelijke eindejaarsuitkering of een met de werkgever overeengekomen gelijkwaardig alternatief als hij op 31 december van het jaar waarover de uitkering plaatsvindt, in dienst is van de werkgever. De eindejaarsuitkering of het overeengekomen alternatief bedraagt 2% van het in dat jaar genoten vaste bruto jaarloon inclusief vakantiebijslag.

Loonmutaties januari 2019

  • Afbouw: salarissen worden verhoogd met 1,5%
  • Horeca: wordt de salaristabel aangepast met de CBS-consumentenprijsindex
  • Hoveniersbedrijf: de geldende feitelijke lonen worden verhoogd met 1,25%
  • LEO: salarissen worden verhoogd met 1%
  • Metaal en Techniek: het voor de werknemer geldende salaris wordt verhoogd met 0,31%
  • Meubel en meubileringsbedrijven: salarissen worden verhoogd met 45 euro per maand bruto
  • Timmerindustrie: lonen worden verhoogd met 1 procent
  • Uitzendbranche: vaste medewerkers loonstijging van 2,5%

← terug