• De loonadministrateur en adviseur voor de Bouw!

Loonmutaties December 2019 & Januari 2020

Loonmutaties december 2019

  • CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf: in december of periode 13 een eindejaarsuitkering van
    2,85% over het brutoloon in de referentieperiode.
  • Uitzendbranche: NBBU Vaste medewerkers: De werknemer heeft recht op een winstafhankelijke eindejaarsuitkering of een met de werkgever overeengekomen gelijkwaardig alternatief als hij op 31 december van het jaar waarover de uitkering plaatsvindt, in dienst is van de werkgever. De eindejaarsuitkering of het overeengekomen alternatief bedraagt 2% van het in dat jaar genoten vaste bruto jaarloon inclusief vakantiebijslag.
  • CAO Metaal & Techniek: Per 1 december worden de salarissen verhoogd met 3,5%

Loonmutaties januari 2020

  • Hoveniersbedrijf: de geldende feitelijke lonen worden verhoogd met 1,55%
  • Metalektro: het feitelijke salaris van de werknemer wordt per 1 januari verhoogd met € 116 bruto.
  • Timmerindustrie: lonen worden verhoogd met 1,5 procent
  • Uitzendbranche: vaste medewerkers loonstijging van 2,5%
  • CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf: per 1 januari wordt het salaris verhoogt met 1%.

← terug