Nieuwe Arbowet per 1 juli 2018

De belangrijkste wijzigingen:

  • Een werkgever moet een basiscontract met een Arbodienst hebben
  • Een werknemer kan naar een (open) spreekuur gaan waar de bedrijfsarts vragen beantwoordt over hun werk in relatie tot hun gezondheid. Dit geldt ook voor werknemers die nog niet hebben verzuimd of gezondheidsklachten hebben (een werknemer kan zonder uw toestemming naar het spreekuur gaan)
  • De bedrijfsarts krijgt de mogelijkheid om iedere werkplek te bezoeken
  • Indien de werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts kan de werknemer een second opinion van een andere bedrijfsarts vragen
  • Bedrijfsartsen zijn verplicht om beroepsziekten sneller op te sporen. Ze moeten dit melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
  • Iedere bedrijfsarts is verplicht een klachtenprocedure te hebben. Dit was voorheen al verplicht voor gecertificeerde arbodiensten maar geldt nu ook voor zelfstandige bedrijfsartsen
  • De rol van de preventiemedewerker wordt versterkt. De benoeming van de preventiemedewerker zal nu met instemming van de OR of PVT plaatsvinden.

← terug