• De loonadministrateur en adviseur voor de Bouw!

Omzetting arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd naar onbepaalde tijd

Mocht u een arbeidsovereenkomst van een werknemer willen omzetten van bepaalde tijd naar onbepaalde tijd, doe dit dan niet stilzwijgend!

Voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd betaald u de hoge premie en voor een getekende arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd betaalt u de lage premie aan de Belastingdienst.

Tekst Belastingdienst: Is een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overgegaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? Dan moet u een nieuwe arbeidsovereenkomst opstellen of er moet een suppletie/aanvulling op het bestaande arbeidsovereenkomst maken.

Wanneer u de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd stilzwijgend omzet dan blijft de hoge premie gelden.


← terug