• De loonadministrateur en adviseur voor de Bouw!

Onderhandelingsresultaat CAO Afbouw

Op 18 november 2021 hebben de werknemerspartijen en werkgeverspartijen een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO Afbouw.

Looptijd:
Van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

Loonsverhogingen:
Per 1 januari 2022 : het garantieloon voor deelnemers aan de bbl-opleiding op niveau 2 en 3 worden verhoogd.
Per 1 maart 2022: 21 jaar en ouder met 1,4 procent + 40 euro structureel en 75 euro eenmalig
Per 1 maart 2022: 20 jaar of jonger in bbl 2 en 3 met 3 procent structureel.
Per 1 januari 2023: 21 jaar en ouder met 1,5 procent + 50 euro structureel
Per 1 januari 2023: 20 jaar of jonger in bbl 2 en 3 met 3 procent.

Overige punten:
CAO-partijen hebben nieuwe afspraken gemaakt voor het stimuleren van opleiding, scholing en loopbaanontwikkeling.
Voorts wordt de 80/90/100-regeling: 80 procent werken met 90 procent loon en 100 procent pensioenopbouw uitgebreid. Tot nu toe gold deze regeling alleen voor werknemers van 57 jaar en ouder met een medische indicatie. In 2022 en 2023 kan iedere werknemer van 61,5 jaar of ouder die ten minste 10 van de laatste 15 jaar onder de CAO Afbouw heeft gewerkt, er gebruik van maken.


← terug