Onderhandelingsresultaat CAO Bouw & Infra 2018-2019

De werknemers- en werkgeversorganisaties in de bouw en infra hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao.

De nieuwe cao heeft een looptijd van 21 maanden en geldt tot 31 december 2019.

Hieronder vindt u enkele punten uit het onderhandelingsresultaat:

– 1 augustus 2018 loonsverhoging van 2,35%
– 1 juli 2019 loonsverhoging van 3%
– toeslagen en vergoedingen artikel 56 (vergoeding werkkleding en gereedschap) worden met dezelfde percentages verhoogd
– wijziging spaarurenmodel; gespaarde uren dit op 1 april niet zijn opgenomen blijven staat totdat de werknemer aangeeft dat hij ze wil opnemen
– leermeester moet in dienst zijn van het leerbedrijf
– BBL-leerlingen; het duurzame inzetbaarheidsbudget komt bij in het brutoloon
– een BBL-leerling is geen uitzendkracht. Een leerling dient in dienst te zijn van een door SBB erkend leerbedrijf
– Uitzendkrachten; het verschil tussen nieuwkomers en vakkrachten verdwijnt uit de cao. Iedereen is een vakkracht
– de inloopschalen zijn niet van toepassing voor uitzendkrachten
– de bijdrage in de ziektekostenverzekering behoort tot de inlenersbeloning

Het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de achterban en de cao-partijen.

Link naar het gehele onderhandelingsresultaat

 


← terug