Onderhandelingsresultaat CAO Hoveniersbedrijf

Op 7 mei 2020 sloten werknemerspartijen en de werkgeverspartijen voor de CAO Hoveniersbedrijf een akkoord om de CAO ongewijzigd te verlengen tot en met 30 juni 2021.

Met daarbij de afspraak om tijdens de looptijd van de CAO invulling te geven aan de optimale loonruimte.

Eerst bereikten CAO-partijen op 24 september 2020 een akkoord over een structurele verhoging van 1 procent per 1 november 2020.

Na het overleg werd een akkoord bereikt over de structurele verhoging van 1 procent per 1 maart 2021.

CAO-partijen leggen het bereikte akkoord voor aan hun leden. Zodra de achterban heeft ingestemd is de nieuwe CAO definitief.


← terug