• De loonadministrateur en adviseur voor de Bouw!

Onderhandelingsresultaat CAO voor Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 2021

Werkgevers- en werknemerspartijen bij de CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (BIKUDAK) hebben op 3 maart 2021 het volgende onderhandelingsresultaat bereikt.

Hieronder vindt een opsomming van het onderhandelingsresultaat.

Looptijd:

– Eén jaar van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021

Loon:

– De garantielonen worden per 1 juli 2021 volgens de gebruikelijke systematiek verhoogd met 2,25%

– De van toepassing zijnde vergoedingen en toeslagen worden met dezelfde percentages verhoogd

Loonschalen:

– De salariëring van nieuwe instromers in de leeftijd van 21 jaar komt samen te vallen met functiegroep 1A/1B

Aanvullend geboorteverlof:

– Overeengekomen is dat de werkgever gedurende de 5 weken aanvullend geboorteverlof voortaan het werkgeversdeel van de pensioenpremie zal betalen over 70% van het contractloon. BPF Bouw heeft echter aangegeven deze afspraak niet te kunnen inregelen

Daarom is nader overeengekomen dat CAO-partijen in overleg zullen treden met BPF met als doel de gemaakte afspraak voor dit specifieke percentage van 70% alsnog te (laten) effectueren

Overwerk

Er komt er een paritair onderzoek naar de duur en de frequentie van overwerk. De huidige CAO-tekst blijft overigens ongewijzigd

Werkdruk

Er komt een paritair actieplan om werkdruk te verlichten en onveilige situaties als gevolg van werkdruk te ondervangen

Totale onderhandelingsresultaat Bikudak 


← terug