Nieuws

Ziek melden tijdens de vakantieperiode/ afboeken van de vakantiedagen

Tijdens onze vakantie zijn wij niet in staat om uw ziekmeldingen te verrichten. Wij raden u aan om uw personeel te informeren bij welke Arbodienst u bent aangesloten zodat men zich daar kan ziek melden tijdens uw en onze afwezigheid. Na de vakantiesluiting kunnen wij deze meldingen weer voor u bijwerken. Wanneer u een (langdurig) zieke […]

Nieuwe Arbowet per 1 juli 2018

De belangrijkste wijzigingen: Een werkgever moet een basiscontract met een Arbodienst hebben Een werknemer kan naar een (open) spreekuur gaan waar de bedrijfsarts vragen beantwoordt over hun werk in relatie tot hun gezondheid. Dit geldt ook voor werknemers die nog niet hebben verzuimd of gezondheidsklachten hebben (een werknemer kan zonder uw toestemming naar het spreekuur […]

Wet Waadi: In- of uitlenen van arbeidskrachten

Wanneer u arbeidskrachten uitleent dan moet u dit registreren in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. De wet Waadi geldt niet alleen voor uitzendondernemingen, maar ook voor andere ondernemingen die arbeidskrachten uitlenen of ter beschikking stellen! Wanneer u arbeidskrachten uitleent en dit niet juist bij de KVK hebt geregistreerd dan krijgt u per werknemer […]

Relatiemiddag 4 juli/ dankwoord

Vorige week woensdag 4 juli hebben wij onze relatiemiddag gehouden. Dankzij de grote opkomst kijken wij terug op een geslaagde bijeenkomst. Aansluitend werden onze jubilarissen in het zonnetje gezet onder het genot van een hapje en een drankje. Namens Berthold en Erik willen wij u hartelijk danken voor de mooie cadeaus en attenties die zij […]

Sluiting AABO BV i.v.m. de bouwvak vakantie 2018

In week 32 (maandag 6 augustus t/m vrijdag 10 augustus 2018) zijn wij i.v.m. de bouwvak collectief gesloten. In week 30,31,33 en 34 zijn wij beperkt aanwezig. Indien u uw loonadministratie voor een bepaalde datum wilt laten verwerken dan adviseren wij u om dit met uw contactpersoon te overleggen.

Loonmutaties Juli / Augustus 2018

Timmerindustrie: per 1 juli verhoging van 2% Natuursteen: per 1 juli verhoging van 3% van garantieloon, 1% boven het gedeelte van de garantieloon. Afbouw: per 1 juli verhoging van 3% van garantieloon, 1% boven het gedeelte van de garantieloon. Metaal & Techniek: per 1 juli verhoging van 1,75% Hoveniersbedrijven: per 1 juli met 1,25% Schoonmaak: […]

Uitnodiging relatiemiddag & receptie AABO

Op 4 juli aanstaande nodigen wij u van harte uit voor onze relatiemiddag & receptie! Aan de orde zal komen: – AVG – Actualiteiten CAO – Sectorindeling; nu en vanaf 2020 – Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans; meer vast & minder flex? – Auto van de zaak Wij hebben Roelof van Marrum van Operius gevraagd om […]

Verwerkersovereenkomst (AVG)

De huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt op 25 mei 2018 vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet i.v.m. Europese Wet- en regelgeving geldt ook voor het verwerken van diverse personeelsgegevens. Hiervoor is een verplichte verwerkersovereenkomst benodigd. Wij zijn samen met onze softwareleveranciers bezig met een verwerkersovereenkomst. In het kader van de nieuwe […]

Declareren seniorendagen (extra roostervrije dagen) 2017 (Bouw Cao)

Heeft u werknemers die in 2017 seniorendagen hebben opgenomen dan heeft u maximaal een ½ jaar (na datum opname) om deze dag te declareren bij het aanvullingsfonds. Dit moet u doen via de site van mijnbeter.bter-bouw.nl. Voorbeeld: 10 december 2017 dag opgenomen moet gedeclareerd worden voor 9 juni 2018. Declareert u deze dagen zelf? Kijkt […]

Uitbetaling tijdspaarfonds

De jaarlijkse uitbetaling van het tijdspaarfonds vindt plaats rond 14 mei. Alle tijdspaarfondsbedragen die vóór  7 mei bij het tijdspaarfonds zijn aangeleverd gaan mee in de uitbetaling. De saldo’s van de vakantietoeslag en de vakantiedagen worden automatisch uitbetaald. Het saldo van de duurzame inzetbaarheid wordt niet automatisch uitbetaald. Wanneer een werknemer dit saldo wil laten […]