Nieuws

Gedifferentieerde premie WHK

De Belastingdienst gaat binnenkort beginnen met het versturen van de gedifferentieerde premies WHK. Wilt u een kopie van uw beschikking naar ons toesturen! Deze brief hebben wij nodig om in 2019 de salarisadministratie te kunnen verwerken!

Subsidieregeling Praktijkleren

Voor bedrijven die een praktijkleerplaats of werkleerplaats aanbieden is onderstaande informatie van belang. U kunt voor de begeleiding van deze leerlingen een tegemoetkoming krijgen in de kosten. Het subsidiebedrag per deelnemer bedraagt afhankelijk van het aantal subsidieaanvragen maximaal € 2.700 per schooljaar. Deze subsidieregeling wordt uitgevoerd door de RVO en moet door de werkgever zelf […]

Vakantiewerkers en bijverdiensten 2018

Vakantiewerk is met een tijdelijk karakter; veel vakantiewerkers gaan na de vakantie weer naar school of studeren. Vakantiewerk is wettelijk toegestaan voor jongeren van 13 jaar en ouder. LET OP: In de bouw is dit toegestaan vanaf 16 jaar (vakantiewerkers jonger dan 16 jaar mogen uitsluitend hand- en spandiensten doen). Meer informatie vindt u op […]

Ziek melden tijdens de vakantieperiode/ afboeken van de vakantiedagen

Tijdens onze vakantie zijn wij niet in staat om uw ziekmeldingen te verrichten. Wij raden u aan om uw personeel te informeren bij welke Arbodienst u bent aangesloten zodat men zich daar kan ziek melden tijdens uw en onze afwezigheid. Na de vakantiesluiting kunnen wij deze meldingen weer voor u bijwerken. Wanneer u een (langdurig) zieke […]

Nieuwe Arbowet per 1 juli 2018

De belangrijkste wijzigingen: Een werkgever moet een basiscontract met een Arbodienst hebben Een werknemer kan naar een (open) spreekuur gaan waar de bedrijfsarts vragen beantwoordt over hun werk in relatie tot hun gezondheid. Dit geldt ook voor werknemers die nog niet hebben verzuimd of gezondheidsklachten hebben (een werknemer kan zonder uw toestemming naar het spreekuur […]

Wet Waadi: In- of uitlenen van arbeidskrachten

Wanneer u arbeidskrachten uitleent dan moet u dit registreren in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. De wet Waadi geldt niet alleen voor uitzendondernemingen, maar ook voor andere ondernemingen die arbeidskrachten uitlenen of ter beschikking stellen! Wanneer u arbeidskrachten uitleent en dit niet juist bij de KVK hebt geregistreerd dan krijgt u per werknemer […]

Relatiemiddag 4 juli/ dankwoord

Vorige week woensdag 4 juli hebben wij onze relatiemiddag gehouden. Dankzij de grote opkomst kijken wij terug op een geslaagde bijeenkomst. Aansluitend werden onze jubilarissen in het zonnetje gezet onder het genot van een hapje en een drankje. Namens Berthold en Erik willen wij u hartelijk danken voor de mooie cadeaus en attenties die zij […]

Sluiting AABO BV i.v.m. de bouwvak vakantie 2018

In week 32 (maandag 6 augustus t/m vrijdag 10 augustus 2018) zijn wij i.v.m. de bouwvak collectief gesloten. In week 30,31,33 en 34 zijn wij beperkt aanwezig. Indien u uw loonadministratie voor een bepaalde datum wilt laten verwerken dan adviseren wij u om dit met uw contactpersoon te overleggen.

Loonmutaties Juli / Augustus 2018

Timmerindustrie: per 1 juli verhoging van 2% Natuursteen: per 1 juli verhoging van 3% van garantieloon, 1% boven het gedeelte van de garantieloon. Afbouw: per 1 juli verhoging van 3% van garantieloon, 1% boven het gedeelte van de garantieloon. Metaal & Techniek: per 1 juli verhoging van 1,75% Hoveniersbedrijven: per 1 juli met 1,25% Schoonmaak: […]