Nieuws

Uitnodiging relatiemiddag & receptie AABO

Op 4 juli aanstaande nodigen wij u van harte uit voor onze relatiemiddag & receptie! Aan de orde zal komen: – AVG – Actualiteiten CAO – Sectorindeling; nu en vanaf 2020 – Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans; meer vast & minder flex? – Auto van de zaak Wij hebben Roelof van Marrum van Operius gevraagd om […]

Verwerkersovereenkomst (AVG)

De huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt op 25 mei 2018 vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet i.v.m. Europese Wet- en regelgeving geldt ook voor het verwerken van diverse personeelsgegevens. Hiervoor is een verplichte verwerkersovereenkomst benodigd. Wij zijn samen met onze softwareleveranciers bezig met een verwerkersovereenkomst. In het kader van de nieuwe […]

Declareren seniorendagen (extra roostervrije dagen) 2017 (Bouw Cao)

Heeft u werknemers die in 2017 seniorendagen hebben opgenomen dan heeft u maximaal een ½ jaar (na datum opname) om deze dag te declareren bij het aanvullingsfonds. Dit moet u doen via de site van mijnbeter.bter-bouw.nl. Voorbeeld: 10 december 2017 dag opgenomen moet gedeclareerd worden voor 9 juni 2018. Declareert u deze dagen zelf? Kijkt […]

Uitbetaling tijdspaarfonds

De jaarlijkse uitbetaling van het tijdspaarfonds vindt plaats rond 14 mei. Alle tijdspaarfondsbedragen die vóór  7 mei bij het tijdspaarfonds zijn aangeleverd gaan mee in de uitbetaling. De saldo’s van de vakantietoeslag en de vakantiedagen worden automatisch uitbetaald. Het saldo van de duurzame inzetbaarheid wordt niet automatisch uitbetaald. Wanneer een werknemer dit saldo wil laten […]

Onderhandelingsresultaat CAO Bouw & Infra 2018-2019

De werknemers- en werkgeversorganisaties in de bouw en infra hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. De nieuwe cao heeft een looptijd van 21 maanden en geldt tot 31 december 2019. Hieronder vindt u enkele punten uit het onderhandelingsresultaat: – 1 augustus 2018 loonsverhoging van 2,35% – 1 juli 2019 loonsverhoging van 3% – toeslagen […]

Overeenkomst over nieuwe cao bouw- en infrasector

De werknemers- en werkgeversorganisaties in de bouw en infra hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. De lonen gaan structureel met 5,35 % omhoog en ook zetten bedrijven en vakbeweging zich gezamenlijk in om nieuwe werknemers aan te trekken. Ook is afgesproken extra maatregelen te treffen die de veiligheid op de bouwplaats zal verhogen. […]