Nieuws

Principe akkoord Bouw CAO 30 juni 2009

Vorige week is er een principeakkoord gesloten voor de Bouw- en UTA CAO tussen de werknemersorganisaties en Bouwend Nederland, met een looptijd van 1 juli 2009 t/m 31 december 2010. Dit principeakkoord moet nog door de anderen partijen worden goedgekeurd.

Na de bouwvakvakantie wordt er meer bekend over hoe dit accoord er uit komt te zien.  Bouwend Nederland gaat eind augustus / begin september beginnen met informatiebijeenkomsten.

Deeltijd WW

Minister Donner heeft meegedeeld dat het afgesproken maximum bedrag van 375 miljoen voor de deeltijd WW is bereikt en dat hierbij de deeltijd WW wordt stopgezet.

Waardeoverdracht Pensioen

I.v.m. de kredietcrisis is de dekkingsgraad van diverse pensioenfondsen lager dan 100%.
Volgens de pensioenwet mag een pensioenfonds dan niet meewerken aan waardeoverdracht.

Nieuwe regeling Deeltijd WW per 1-04-2009

Per 1 april is de regeling voor deeltijd WW geïntroduceerd om vakkrachten te behouden voor bedrijven die voldoende gezond zijn om, ondanks een tekort aan orders en omzet, door de crisis heen te komen. Deeltijd WW is een tijdelijke regeling en aan te vragen via het UWV.

Belangrijke Ontslagregels

De bouwnijverheid ontkomt niet aan de gevolgen van de kredietcrisis. In toenemende mate worden wij door bedrijven benaderd met vragen over mogelijke toekomstige ontslagen omdat de orderportefeuille nog voor korte tijd is gevuld en er geen zicht is op nieuw werk.

Ten onrechte gegevensuitvraag ontvangen

Het kan zijn dat u onlangs een brief van de Belastingdienst heeft gehad met daarin het verzoek om enkele ontbrekende aangiftes loonheffingen over 2007 alsnog in te dienen, terwijl deze allang door ons zijn ingediend.