Nieuws

Vakantiesluiting AABO

Ons kantoor is collectief gesloten vanaf maandag 20 juli tot en met vrijdag 7 augustus 2009, de weken 30, 31 en 32. Vanaf maandag 10 augustus staan wij weer voor u klaar. Alle urenopgaven die vrijdag 17 juli voor 12.00 uur zijn aangeleverd worden door ons verwerkt en aangeleverd bij de diverse instanties. Indien u niet in staat bent om ons voor genoemde datum te berichten dan verzoeken wij u om uw personeel een voorschot te verstrekken.

Wij wensen u alvast een fijne vakantie!!!

Principe akkoord Bouw CAO 30 juni 2009

Vorige week is er een principeakkoord gesloten voor de Bouw- en UTA CAO tussen de werknemersorganisaties en Bouwend Nederland, met een looptijd van 1 juli 2009 t/m 31 december 2010. Dit principeakkoord moet nog door de anderen partijen worden goedgekeurd.

Na de bouwvakvakantie wordt er meer bekend over hoe dit accoord er uit komt te zien.  Bouwend Nederland gaat eind augustus / begin september beginnen met informatiebijeenkomsten.

Deeltijd WW

Minister Donner heeft meegedeeld dat het afgesproken maximum bedrag van 375 miljoen voor de deeltijd WW is bereikt en dat hierbij de deeltijd WW wordt stopgezet.

Waardeoverdracht Pensioen

I.v.m. de kredietcrisis is de dekkingsgraad van diverse pensioenfondsen lager dan 100%.
Volgens de pensioenwet mag een pensioenfonds dan niet meewerken aan waardeoverdracht.

Nieuwe regeling Deeltijd WW per 1-04-2009

Per 1 april is de regeling voor deeltijd WW geïntroduceerd om vakkrachten te behouden voor bedrijven die voldoende gezond zijn om, ondanks een tekort aan orders en omzet, door de crisis heen te komen. Deeltijd WW is een tijdelijke regeling en aan te vragen via het UWV.

Belangrijke Ontslagregels

De bouwnijverheid ontkomt niet aan de gevolgen van de kredietcrisis. In toenemende mate worden wij door bedrijven benaderd met vragen over mogelijke toekomstige ontslagen omdat de orderportefeuille nog voor korte tijd is gevuld en er geen zicht is op nieuw werk.