PAWW Afbouw en Agrarische Sector per 1 januari 2019

In het verleden is afgesproken dat de wettelijke WW-duur wordt verkort van 38 naar 24 maanden. Werkgevers en werknemers mogen op CAO-niveau afspraken maken om dit te repareren. Voor de CAO Afbouw en Agrarische Sector zijn hier ook afspraken over gemaakt en dit gaat in per 1 januari 2019.

Valt u onder de Afbouw of de Agrarische sector dan ontvangt u / heeft u een brief ontvangen van de stichting PAWW.

Deze brief is belangrijk want in deze brief staat de code om u aan te melden.

Voor deze stichting moet u zich registeren, dit moet met uw eigen mailadres i.v.m. correspondentie van PAWW.

In de brief van PAWW staan de stappen beschreven die u moet volgen om u te registreren.

Wanneer u de registratie voltooid heeft moet u de AABO als administratiekantoor machtigen.

Dit kunt u doen onder de tab: aangiftes. Hieronder staat “machtiging aanvragen” vermeld. Daarna kunt u zoeken op AABO en kunt u ons selecteren.

Nadat u dit gedaan heeft krijgt u een verificatiecode op de mail. Zou u deze code naar ons willen mailen zodat we u kunnen toevoegen aan ons account?

De premie wordt bruto ingehouden bij de werknemer. Voor 2019 is de premie 0.3% van het brutoloon.

Deze premie staat vermeld op de loonstrook als: inhouding PAWW.


← terug