• De loonadministrateur en adviseur voor de Bouw!

Pensioenfondsen: wanneer moeten uw werknemers gegevens doorgeven

Trouwen of samenwonen
Uw werknemer gaat trouwen of sluit een geregistreerd partnerschap. De gemeente geeft het huwelijk of het geregistreerd partnerschap aan het pensioenfonds door. De partner is daardoor aangemeld voor partnerpensioen.

Als uw werknemer in het buitenland is getrouwd, er moet een kopie van de trouwakte naar het pensioenfonds gestuurd worden.

Uw werknemer woont samen, maar heeft geen samenlevingscontract
Dan heeft de partner in de meeste gevallen geen recht op partnerpensioen als de werknemer overlijdt. In enkele gevallen echter wel. Als de partner kan bewijzen dat hij of zij de partner was. De partner kan hiervoor het best contact met het pensioenfonds opnemen.

De werknemer woont samen en heeft een samenlevingscontract
Uw werknemer heeft een samenlevingscontract afgesloten bij de notaris. Wilt u dat de partner partnerpensioen krijgt?
Geef dit dan door aan het pensioenfonds dat er een samenlevingscontract is. Anders krijgt de partner mogelijk geen partnerpensioen als de werknemer overlijdt.

Het pensioenfonds controleert of het samenlevingscontract aan de volgende voorwaarden voldoet:
– uit het samenlevingscontract blijkt dat de werknemer en de partner in elkaars levensonderhoud voorzien
– het samenlevingscontract is in het Nederlands of in het Engels geschreven
– de werknemer en de partner zijn ongehuwd
– de werknemer en de partner wonen op één adres en zijn op dit adres ingeschreven bij de gemeente
– de werknemer en de partner zijn ouder dan 18 jaar

Voor de werknemers onder de bouw cao: Meld uw partner aan via Mijn Bouwpensioen.

Pensioen en scheiden
U en uw ex-partner hebben tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap samen pensioen opgebouwd. U heeft allebei recht op de helft van dat pensioen, maar kunt het ook anders verdelen. Geef uw scheiding op tijd door aan uw pensioenuitvoerder (pensioenfonds of verzekeraar).

Er komt een nieuwe wet voor de verdeling van het pensioen na scheiding. Deze wet gaat volgens verwachting op 1 juli 2022 in.

Welke regels zijn er voor pensioen bij een scheiding
Voor werknemerspensioen geldt de Wet verevening pensioen bij scheiding. Volgens deze wet hebben jullie allebei recht op de helft van het ouderdomspensioen dat jullie hebben opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dat is het uitgangspunt. Je kunt afspreken dat je het anders of niet verdeelt.

Hoe maak je andere afspraken over de verdeling
Afspraken om het opgebouwde ouderdomspensioen anders of niet te verdelen staan in de huwelijkse voorwaarden of de partnerschapsvoorwaarden. Staan hierin geen afwijkende afspraken? Dan kun je in het scheidingsconvenant regelen hoe je het opgebouwde ouderdomspensioen wilt verdelen.

Regel je niets anders, of bepaal je dat de wettelijke regels van toepassing zijn? Dan krijgt elke ex-partner de helft van het ouderdomspensioen van de ander. Het gaat om het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd.

Doorgeven gegevens aan het pensioenfonds
Jullie moeten aan jullie pensioenuitvoerder(s) doorgeven dat jullie uit elkaar zijn en hoe jullie het pensioen verdelen (bijvoorbeeld 60% voor de ene partner en 40% voor de andere partner. U moet deze afspraken vastleggen in het scheidingsconvenant of in uw huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.) Doe dat binnen twee jaar na jullie scheiding. Dan betaalt de pensioenuitvoerder vanaf de pensioendatum aan elk van jullie een deel van het pensioen uit.

Formulier BPF bouw meldt dit aan uw pensioenfonds met het mededelingsformulier


← terug