• De loonadministrateur en adviseur voor de Bouw!

Subsidie van provincie Overijssel voor het in dienst nemen van jongeren 2021 (bron: provincie)

De provincie Overijssel heeft voor 2021 een subsidie opengesteld “Jongeren in het MKB: Subsidie om het programma voor cultuuronderwijs verder te ontwikkelen” om jongeren te behouden voor de arbeidsmarkt.

Hieronder ziet u aan welke voorwaarde u moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze subsidie:

– Dit geldt voor een MKB-onderneming met een vestiging in Overijssel.
– De subsidie is bedoelt om jongeren te behouden voor de regionale en provinciale economie en om meer jongeren, die praktisch en theoretisch zijn opgeleid, aan te trekken.

Het kan voor de volgende activiteiten:
– het in dienst nemen van een starter op de arbeidsmarkt, en/of;
– de interne begeleiding van een stagiair en/of BBL’er (stagiair is een persoon die in het kader van een mbo-opleiding stage loopt bij een bedrijf).

– Een starter op de arbeidsmarkt is een persoon die tussen de 16 en 27 jaar oud is. Hij/zij heeft een diploma behaald aan een instelling voor hoger onderwijs (hbo/wo). En hij/zij heeft de opleiding in het voltijdsonderwijs op of na 1 maart 2020 voltooid. ( stagiair is een persoon die in het kader van een mbo-opleiding stage loopt bij een bedrijf (een BBL’er is een persoon die de Beroeps Begeleidende Leerweg volgt waarbij hij/zij minimaal drie dagen per week werkt bij een MKB-onderneming en minimaal één dag per week naar school gaat.)

Link voor de subsidie van starters en stagiaires/BBL’ers: https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/jongeren-mkb/


← terug