Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (Jeugd-LIV )

Vanaf 2018 kunnen werkgevers een tegemoetkoming krijgen voor werknemers met het minimumloon van 18 tot 21 jaar. De tegemoetkoming is ter compensatie van de verhoging van het minimumjeugdloon op 1 juli 2017. Het minimumloon is toen voor 18,19,20 en 21 jaar omhoog gegaan.

De werknemer moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
  • De werknemer heeft een gemiddeld uurloon dat hoort bij het wettelijke minimumjeugdloon voor zijn leeftijd. De precieze bedragen voor de verschillende leeftijden moeten nog worden vastgesteld.
  • De werknemer is op 31 december 2017 18, 19, 20 of 21 jaar. Het gemiddelde uurloon is het jaarloon gedeeld door het aantal verloonde uren in dat jaar.

 

Leeftijd op 31 december 2017 Jeugd-LIV per werknemer per verloond uur Maximale jeugd-LIV per werknemer per jaar
18 € 0,23 € 478,40
19 € 0,28 € 582,40
20 € 1,02 € 2.121,60
21 € 1,58 € 3.286,40

Voor de Jeugd-LIV is geen doelgroepverklaring nodig. UWV haalt de gegevens uit de polisadministratie. De Jeugd-LIV wordt na afloop van 2018 automatisch uitbetaald. De tegemoetkoming zal uiterlijk op 12 september 2019 uitbetaald worden.


← terug