• De loonadministrateur en adviseur voor de Bouw!

Vakantiewerkers en bijverdiensten 2019

Vakantiewerk is werk met een tijdelijk karakter; veel vakantiewerkers gaan na de vakantie weer naar school of studeren. Vakantiewerk is wettelijk toegestaan voor jongeren van 13 jaar en ouder. 

LET OP: In de bouw is dit toegestaan vanaf 16 jaar (vakantiewerkers jonger dan 16 jaar mogen uitsluitend hand- en spandiensten doen). Meer informatie vindt u op de site van de rijksoverheid  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jongeren-en-werk hierop  kunt u zien welke werkzaamheden jongeren mogen uitvoeren.

Onderstaand treft u informatie aan over vakantiewerkers.

 • Een vakantiewerker is een scholier of student die tijdens de schoolvakanties gaat werken. Cao-bepalingen zijn
  op de vakantiewerker niet van toepassing. Het is aan te bevelen met de vakantiewerker een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan.
 • De vakantiewerker heeft recht op betaling van tenminste het minimumloon. Tevens heeft de vakantiewerker recht
  op 8% vakantietoeslag en 20 vakantiedagen per jaar.
 • De jeugdige vakantiewerker mag niet alle werkzaamheden uitvoeren. In het Arbeidsomstandighedenbesluit is aangegeven welke werkzaamheden voor jeugdige personen zijn verboden.
 • Kinderen van 13 t/m 17 jaar mogen beperkte uren werken. Er moet ook rekening gehouden worden met rusttijden.
 • Vakantiewerkers jonger dan 18 jaar mogen niet op hoogte werken en onder bepaalde voorwaarden (onder begeleiding en toezicht) met eenvoudig elektrisch gereedschap werken.

Bijverdiensten vakantiewerker 2019

Veel kinderen van 16 en 17 jaar hebben een bijbaan, lopen stage of hebben vakantiewerk. Het bijverdienen kan invloed hebben op de hoogte van de kinderbijslag. Is een kind jonger dan 16 jaar? Dan maakt het niet uit wat het kind bijverdient.
De ouders/ verzorgers krijgen gewoon kinderbijslag.

 • Een kind van 16 of 17 jaar mag niet meer dan € 1.296 netto per kwartaal bijverdienen. Het maakt daarbij niet uit of het kind thuis woont of uitwonend is. Als het kind € 1.296 netto of meer verdient vervalt voor dat kwartaal de kinderbijslag en het kindgebonden budget.
 • In de zomervakantie hebben kinderen soms een vakantiebaan of werken ze meer dan anders. Kinderen mogen in de zomervakantie € 1.330 netto extra verdienen. De zomervakantie is de periode tussen 2 schooljaren in.
 • Als een (studerend) kind 18 jaar wordt, stopt de kinderbijslag. Maar de ouders/verzorgers ontvangen nog kinderbijslag over het hele kwartaal waarin het kind 18 jaar is geworden. Daarom telt mee wat het kind bijverdient
  in dat hele kwartaal.
 • Een studerend kind dat naast zijn/haar studie werkt en teveel verdient, kan worden gekort op de studiefinanciering (dit is afhankelijk van de opleiding en de wanneer de opleiding gestart is).


← terug