• De loonadministrateur en adviseur voor de Bouw!

Vakantiewerkers en bijverdiensten 2020

Vakantiewerk is werk met een tijdelijk karakter; veel vakantiewerkers gaan na de vakantie weer naar school of studeren. Vakantiewerk is wettelijk toegestaan voor jongeren van 13 jaar en ouder.

LET OP:
In de bouw is dit toegestaan vanaf 16 jaar (vakantiewerkers jonger dan 16 jaar mogen uitsluitend hand- en spandiensten doen). Meer informatie vindt u op de site van de rijksoverheid  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jongeren-en-werk hierop  kunt u zien welke werkzaamheden jongeren mogen uitvoeren.

Onderstaand treft u informatie aan over vakantiewerkers.

  • Een vakantiewerker is een scholier of student die tijdens de schoolvakanties gaat werken. Cao-bepalingen zijn
    op de vakantiewerker niet van toepassing. Het is aan te bevelen met de vakantiewerker een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan.
  • De vakantiewerker heeft recht op betaling van tenminste het minimumloon. Tevens heeft de vakantiewerker recht
    op 8% vakantietoeslag en 20 vakantiedagen per jaar.
  • De jeugdige vakantiewerker mag niet alle werkzaamheden uitvoeren. In het Arbeidsomstandighedenbesluit is aangegeven welke werkzaamheden voor jeugdige personen zijn verboden.
  • Kinderen van 13 t/m 17 jaar mogen beperkte uren werken. Er moet ook rekening gehouden worden met rusttijden.
  • Vakantiewerkers jonger dan 18 jaar mogen niet op hoogte werken en onder bepaalde voorwaarden (onder begeleiding en toezicht) met eenvoudig elektrisch gereedschap werken.

Bijverdiensten vakantiewerker 2020

Veel kinderen hebben een bijbaan, lopen stage of hebben vakantiewerk. Het bijverdienen kan invloed hebben op de hoogte van de kinderbijslag. Vanaf 2020 mogen kinderen van 16 en 17 jaar onbeperkt bijverdienen. De ouders/ verzorgers krijgen gewoon kinderbijslag. Wanneer een kind 18 jaar wordt stopt de kinderbijslag.

Ook voor studenten vervalt de grens voor bijverdienen in 2020. Door de coronacrisis zijn er studenten die meer werken omdat ze in een cruciaal beroep werken. Een studerend kind mag in het jaar 2020 bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor zijn of haar studiefinanciering.


← terug