• De loonadministrateur en adviseur voor de Bouw!

Vakantiewerkers en bijverdiensten 2021

Vakantiewerk is werk met een tijdelijk karakter; veel vakantiewerkers gaan na de vakantie weer naar school of studeren. Vakantiewerk is wettelijk toegestaan voor jongeren van 13 jaar en ouder.

LET OP: In de bouw is dit toegestaan vanaf 16 jaar (vakantiewerkers jonger dan 16 jaar mogen uitsluitend hand- en spandiensten doen). Meer informatie vindt u op de site van de rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijbaan-vakantiewerk-en-stage-door-jongeren hierop kunt u zien welke werkzaamheden jongeren mogen uitvoeren.

Onderstaand treft u informatie aan over vakantiewerkers.

–    Een vakantiewerker is een scholier of student die tijdens de schoolvakanties gaat werken. Cao-bepalingen zijn
op de vakantiewerker niet van toepassing. Het is aan te bevelen met de vakantiewerker een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan.
–    De vakantiewerker heeft recht op betaling van tenminste het minimumloon. Tevens heeft de vakantiewerker recht op 8% vakantietoeslag en 20 vakantiedagen per jaar.
–    De jeugdige vakantiewerker mag niet alle werkzaamheden uitvoeren. In het Arbeidsomstandighedenbesluit is aangegeven welke werkzaamheden voor jeugdige personen zijn verboden.
–    Kinderen van 13 t/m 17 jaar mogen beperkte uren werken. Er moet ook rekening gehouden worden met rusttijden-        Vakantiewerkers jonger dan 18 jaar mogen niet op hoogte werken en onder bepaalde voorwaarden (onder begeleiding en toezicht) met eenvoudig elektrisch gereedschap werken.


← terug