Verwerkersovereenkomst (AVG)

De huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt op 25 mei 2018 vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet i.v.m. Europese Wet- en regelgeving geldt ook voor het verwerken van diverse personeelsgegevens. Hiervoor is een verplichte verwerkersovereenkomst benodigd.

Wij zijn samen met onze softwareleveranciers bezig met een verwerkersovereenkomst. In het kader van de nieuwe wetgeving zullen wij u binnenkort een verwerkersovereenkomst sturen om uw privacy- gevoelige salaris en persoonsgegevens ook in de toekomst te mogen beheren en verwerken. Wij verzoeken u na ontvangst van de verwerkersovereenkomst deze voor akkoord te ondertekenen, te scannen en ons terug te mailen.


← terug