• De loonadministrateur en adviseur voor de Bouw!

Vorst WW-regeling voor de winterperiode 2018-2019 

Let op: Bouw CAO Eigen dagen vorstrisico periode verlaagd van 15 dagen naar 5 dagen.

Het aantal eigen risicodagen van de Vorst WW-regeling voor de winterperiode 2018-2019 is verlaagd naar 5 dagen.

Voor de werkgever geldt dat het risico van vorst de eerste 5 dagen van dit winterseizoen voor zijn rekening komt. Wanneer er op meer dan 5 dagen niet gewerkt kan worden ten gevolge van vorst, kan de werkgever namens de werknemer bij het UWV een WW-uitkering aanvragen. De werkgever betaalt de werknemer over een vorstdag of vorst-WW-uitkering 100% van het loon door.

Voorwaarden vorstdag

Van een vorstdag is sprake als aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

– het betreft een werkdag (maandag t/m vrijdag) en
– de werkdag valt in het tijdvak lopende van de eerste maandag in november tot en met de laatste vrijdag in maart van het daarop volgend jaar (=winterseizoen) en
– vanwege vorst wordt niet gewerkt én een vorstnorm is gehaald of wegens de gevolgen van vorst wordt niet gewerkt.

Bij infrabedrijven kan een weekend als werkdag aangemerkt worden, mits is voldaan aan:

– De werkzaamheden moet ten minste 14 dagen van tevoren ingeplant zijn
– werkgever moet aantonen dat de opdrachtgever eist dat er in het weekend gewerkt wordt.


Vorstdag

Een vorstdag is gehaald onder de volgende condities:

1: de gemeten temperatuur tussen 00.00 uur en 07.00 uur lager is geweest dan -3° Celsius dan wel
2: de gemeten temperatuur om 07.00 uur en om 10.00 uur daaropvolgend -0,5° Celsius of lager is dan wel
3: de gemeten temperatuur om 10.00 uur -1,5° Celsius of lager is dan wel
4: de gevoelstemperatuur om 10.30 uur volgens de KNMI-meting van 10.00 uur -6,0° Celsius of lager is. Hierbij hoeft geen sprake te zijn van vorst
5: Er is geen vorst meer, maar uw werknemers kunnen niet werken door de gevolgen van vorst

Melden vorstdag

U meldt een vorstdag door het geïntegreerde bouwspecifieke meldformulier van het UWV via e-mail te sturen aan het UWV. U vult op dit meldformulier alle gevraagde gegevens in. Een aan het meldformulier gekoppelde leeswijzer helpt u hierbij. De desbetreffende werknemers ontvangen van u een kopie van ieder opgestuurd meldformulier. U moet ook zelf kopieën bewaren van alle meldingen die u doet.

Wanneer u een werknemer meldt voor een vorstdag dan mag de werknemer deze gehele dag geen (vervangende) werkzaamheden verrichten. U moet de werknemer daadwerkelijk naar huis sturen of u moet hem berichten dat hij deze dag niet op het werk hoeft te verschijnen. 

LET OP: U moet iedere dag dat er aan de door u gekozen vorstnorm wordt voldaan, het genoemde formulier volledig ingevuld per e-mail naar het UWV sturen. Er hoeft geen sprake te zijn van 5 aaneengesloten dagen vorst.


Aanmeldtermijn

U moet zorgen dat het bouwspecifieke meldformulier op de vorstdag zelf op de volgende tijdstippen bij het UWV binnen is:

– Indien de melding geschiedt op basis van de gehaalde vorstnormen (1 en 5) tussen 00.00 uur en 07.00 uur en indien de melding geschiedt op basis van de gevolgen van vorst: uiterlijk om 09.00 uur:
– Indien de melding geschiedt op basis van de gehaalde vorstnorm (2, 3 en 4) uiterlijk om 11.00 uur

LET OP: Formulieren die na de vastgestelde tijd bij het UWV binnenkomen, worden niet in behandeling genomen door het UWV

Meer dan 5 dagen niet gewerkt

Wanneer uw medewerkers vanwege vorst of ten gevolge van vorst meer dan 5 dagen niet hebben gewerkt en u aan de voorwaarden heeft voldaan, dient u het aanvraagformulier WW-uitkering wegens onwerkbaar weer in bij het UWV.


← terug