• De loonadministrateur en adviseur voor de Bouw!

Vorst WW-regeling voor de winterperiode 2020 – 2021

Let op: Eigen vorstrisico dagen per 1 januari 2021 verlaagd naar 2 dagen.

Het aantal eigen risicodagen van de Vorst WW-regeling voor de winterperiode 2020-2021 is voor de Bouw & Infra nog steeds 2 dagen.

Het aantal wachtdagen is afhankelijk van het soort weersomstandigheden waarvoor u WW bij onwerkbaar weer aanvraagt.
– Bij vorst, ijzel, sneeuwval zijn er 2 wachtdagen per winterseizoen. Een winterseizoen loopt van 1 november tot en met 31 maart.
– Bij hevige wind waarbij het KNMI code rood heeft afgegeven is er geen sprake van een wachtdag.
– Bij langdurige regen zijn er 19 wachtdagen per kalenderjaar.

Voor de werkgever geldt dat het risico van vorst de eerste 2 dagen van dit winterseizoen voor zijn rekening komt. Wanneer er op meer dan 2 dagen niet gewerkt kan worden ten gevolge van vorst, kan de werkgever namens de werknemer bij het UWV een Vorst WW-uitkering aanvragen in het kader van onwerkbaar weer. Deze melding moet u voor 10.00 uur ’s ochtends doen. De werkgever betaalt de werknemer over een vorstdag of vorst-WW-uitkering 100% van het loon door.

Zolang het onwerkbaar weer voor de desbetreffende werknemer voort duurt, zult u dit elke dag  moeten melden bij het UWV. Dit is natuurlijk zeer omslachtig, maar zeer belangrijk dat het gedaan wordt.

Let er dus goed op dat u, zolang de vorst aanhoudt en er niet gewerkt kan worden, u hiervan elke dag melding moet doen bij het UWV, anders loopt u grote kans uiteindelijk geen uitkering te krijgen.

U heeft E-Herkenning nodig als u een vorstmelding wilt doen bij het UWV.

U moet inloggen met eHerkenning op het werkgeversportaal van UWV.

Als u gebruik wilt maken van het werkgeversportaal, dan heeft u eHerkenning nodig. Met eHerkenning kunt u veilig inloggen om online zaken te regelen bij UWV en andere overheidsorganisaties.

U kunt dus niet meer op papier de vorstmelding doen.

Voorwaarden vorstdag:
Van een vorstdag is sprake als aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:
– het betreft een werkdag (maandag t/m vrijdag) en
– de werkdag valt in het tijdvak lopende van de eerste maandag in november tot en met de laatste vrijdag in maart van het daarop volgend jaar (=winterseizoen) en
– vanwege vorst wordt niet gewerkt én een vorstnorm is gehaald of wegens de gevolgen van vorst wordt niet gewerkt.

Bij infrabedrijven kan een weekend als werkdag aangemerkt worden, mits is voldaan aan:

– De werkzaamheden moet ten minste 14 dagen van tevoren ingeplant zijn
– werkgever moet aantonen dat de opdrachtgever eist dat er in het weekend gewerkt wordt.

Vorstdag
Een vorstdag is gehaald onder de volgende condities:

1: de gemeten temperatuur tussen 00.00 uur en 07.00 uur lager is geweest dan -3° Celsius dan wel
2: de gemeten temperatuur om 07.00 uur en om 10.00 uur daaropvolgend -0,5° Celsius of lager is dan wel
3: de gemeten temperatuur om 10.00 uur -1,5° Celsius of lager is dan wel
4: de gevoelstemperatuur om 10.30 uur volgens de KNMI-meting van 10.00 uur -6,0° Celsius of lager is. Hierbij hoeft geen sprake te zijn van vorst
5: Er is geen vorst meer, maar uw werknemers kunnen niet werken door de gevolgen van vorst

Melden vorstdag

U meldt een vorstdag (melding verzuim wegens onwerkbaar weer) op de site van het UWV middels E-herkenning https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/melden-verzuim-wegens-onwerkbaar-weer.aspx

Wanneer u een werknemer meldt voor een vorstdag dan mag de werknemer deze gehele dag geen (vervangende) werkzaamheden verrichten. U moet de werknemer daadwerkelijk naar huis sturen of u moet hem berichten dat hij deze dag niet op het werk hoeft te verschijnen.

Meer dan 2 dagen niet gewerkt

Wanneer uw medewerkers vanwege vorst of ten gevolge van vorst meer dan 2 dagen niet hebben gewerkt en u aan de voorwaarden heeft voldaan, kunt u de WW-uitkering onwerkbaar weer aanvragen bij  het UWV. Het is belangrijk dat u de uitkering op tijd aanvraagt. Doe dit binnen 26 weken na de eerste dag waarop uw werknemers door onwerkbaar weer niet hebben kunnen werken. Als u de uitkering later aanvraagt, neemt het UWV die niet meer in behandeling. Uw werknemer krijgt dan geen WW-uitkering.

U kunt deze uitkering aanvragen via het formulier: ww-uitkering onwerkbaar weer. op de site van het UWV: https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragen-ww-uitkering-onwerkbaar-weer.aspx


← terug