• De loonadministrateur en adviseur voor de Bouw!

WKR

WKR

We gaan weer richting het einde van het jaar. Heeft u het één en ander al inzichtelijk met betrekking tot de werkkostenregeling? Een eventuele overschrijding van de werkkostenregeling moet namelijk meegenomen worden in de loonaangifte. Wanneer u nog ruimte over heeft zou u deze nog kunnen benutten.

In 2020 wordt het percentage van de vrije ruimte tot een loonsom van € 400.000 verhoogd naar 1,7%. Daarboven bedraagt het percentage 1,2% van het fiscaal loon.

Wanneer u over deze vrije ruimte heen gaat moet u over de overschrijding 80% eindheffing betalen.

Voorbeelden vergoedingen/verstrekkingen ten laste van de vrije ruimte:

  • Kerstpakket
  • Fiets
  • Vakbondscontributie
  • Personeelsfeest, vakantieborrel en kerstborrel ( het bedrag wat meegenomen moet worden is afhankelijk van of het op de werkplek heeft plaatsgevonden of elders)

← terug