• De loonadministrateur en adviseur voor de Bouw!

Ziekmelden tijdens de vakantieperiode / afboeken van de vakantiedagen

Tijdens onze vakantie zijn wij niet in staat om uw ziekmeldingen te verrichten. Wij raden u aan om uw personeel te  informeren bij welke Arbodienst u bent aangesloten zodat men zich daar kan ziek melden tijdens uw en onze afwezigheid.
Na de vakantiesluiting kunnen wij deze meldingen weer voor u bijwerken.

Wanneer u een (langdurig) zieke werknemer heeft en hij wil op vakantie gaan, dan mag dit. Hij moet dan wel toestemming vragen aan de Arbo-arts, de vakantie mag zijn re-integratie niet in de weg staan.

U mag met de werknemer voorafgaand aan de vakantie overleggen dat tijdens de vakantie, de dagen als vakantiedagen worden afgeboekt. Dit kan alleen wanneer de werknemer hier mondeling of schriftelijk mee instemt.

Ons advies: leg het vast!!

Wordt een werknemer ziek tijdens de vakantie dan moet hij zich bij de werkgever ziekmelden. Hij moet zich ook melden bij een (buitenlandse) arts zodat hij een verklaring kan overleggen dat hij ziek was. Ziektedagen kunnen in de regel niet verrekend worden met de vakantiedagen. Wanneer de werknemer er mee instemt, mag u de vakantiedagen wel afboeken.

We hebben hier een voorbeeldbrief voor opgesteld. Wilt u deze gebruiken dan kunt u dat met uw contactpersoon overleggen.


← terug