Inloggen Portal

Advies

Door de uitgebreide regelgeving die geldt bij het in dienst nemen van personeel is het voor u als werkgever lastig om een duidelijk beeld te krijgen van uw rechten en plichten. Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst met een werknemer is zowel de wetgeving van toepassing als de CAO-regels. Dikwijls zijn deze ook nog eens naast elkaar van toepassing. Om te voorkomen dat u door de bomen het bos niet meer ziet kunt u al uw vragen met betrekking tot uw personeel bij ons neerleggen. Tevens denken wij met u mee over onder andere uw loonkosten, subsidiemogelijkheden en mogelijke afdrachtsverminderingen.

CAO Advies

De CAO waaronder u valt brengt diverse verplichtingen met zich mee. De AABO onderhoudt nauw contact met diverse CAO-partijen en is daardoor direct op de hoogte van eventuele wijzigingen. Wij kunnen u dus snel en accuraat assisteren bij het toepassen van de diverse CAO’s.

U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan:
– Scholing van personeel
– Vakantie- en ATV dagen
– Extra verlofdagen oudere werknemers
– Pensioen

Arbeidsrecht en ontslagrecht

De wetgeving met betrekking tot de gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer is zeer uitgebreid. Bij het in dienst nemen van een werknemer moet u hier terdege rekening mee houden. De bescherming van de werknemer staat in het arbeidsrecht centraal. Dit betekent dat u als werkgever aan zeer veel verplichtingen moet voldoen. Tevens is het van belang uw rechten en plichten te kennen om vervelende verrassingen te voorkomen.

Ons personeel wordt doorlopend geschoold om op de hoogte te blijven van de huidige wetgeving. Hierdoor kunnen wij u uitstekend helpen bij het vervullen van uw rechten en plichten. Zo hoeft u zich niet onnodig te verdiepen in deze complexe wetgeving, maar is er wel de zekere gedachte de zaken goed voor elkaar te hebben.

Het arbeidsrecht begint al bij het indienst treden van een werknemer. U dient de werknemer een arbeidsovereenkomst te overhandigen. Uiteraard kunnen wij deze voor u opstellen. Tevens leggen wij graag de diverse mogelijkheden uit. Dit maakt het voor u eenvoudiger een goede keuze te maken over de soort arbeidsovereenkomst die u de werknemer wilt aanbieden. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde/onbepaalde tijd of oproepovereenkomst.

Indien u uw werknemer secundaire arbeidsvoorwaarden aanbiedt moet dit dikwijls aan bepaalde vereisten voldoen. Een “fiets van de zaak” is hier een voorbeeld van. Wij begeleiden u bij het aangaan van de secundaire arbeidsvoorwaarden en dragen zorg voor een uitstekend opgestelde overeenkomst.

Mocht het onverhoopt nodig zijn dat u een werknemer moet ontslaan dan kunnen wij u hier tevens in bijstaan. Ontslag is aan zeer veel regels gebonden waardoor het niet eenvoudig is afscheid te nemen van een werknemer. Wij adviseren u graag welke mogelijkheden het gunstigste zijn in uw situatie. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan ontslag met ontslagvergunning, een beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden of ontbinding via de kantonrechter. Wij begeleiden het merendeel zelf en zonodig verwijzen wij u door naar de juiste persoon.

Man

Hulp of advies nodig? Vraag het onze experts!

Neem contact op