Inloggen Portal

AABO verzorgt voor honderden bedrijven in de bouw en aanverwant de totale loonadministratie. Ondernemers worden zo verlost van alle administratieve rompslomp die betrekking heeft op de loonverwerking. Waar nodig geven wij deskundig advies over onder andere loonkosten, arbeidsrecht en de CAO.

Onze jarenlange ervaring in de bouw en alle aanverwante sectoren maakt het mogelijk u wegwijs te maken in de wirwar van regelgeving die betrekking heeft op uw personeel.

Historie

Stichting AABTO 1974

1974

Stichting AABTO

Die naam stond toen voor: Stichting Administratie- en Adviesburo voor de Bouwnijverheid in Twente en Omstreken. Deze stichting is destijds opgericht door een aantal NVOB aannemers (Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid) met als doel het verlichten van de administratieve last die te maken had met het voeren van een loonadministratie. De heer Theo Roelvink was lange tijd het hoofd van de administratie van een groot aannemersbedrijf in deze regio. Toen zijn werkgever failliet ging werd de heer Roelvink vanwege zijn grote betrokkenheid en kennis van deze materie benaderd als directeur voor deze stichting. Onder zijn leiding groeide het aantal gebruikers, leden, van de stichting

Naast het verwerken van ponsconcepten en het controleren van de verwerkte administraties was de heer Roelvink ook ambtelijk secretaris voor NVOB Twente. Enkele jaren later stond de heer Roelvink ook aan de wieg van BOVATIN (BOnd Van Aannemers van Tegelwerken In Nederland), ook voor deze werkgeversorganisatie ging Stichting AABTO secretariaatswerkzaamheden uitvoeren. Vanwege de aantrekkende werkzaamheden werd in 1978 de heer Bekhuis aangenomen. Hij is in het huidige bedrijf nog steeds werkzaam en heeft alle ontwikkelingen meegemaakt.

Stichting AABO 1984

1984

Stichting AABO

De stichting AABTO was gevestigd aan het Schokland in Almelo, op de bovenverdieping van een winkelpand. Op 29 november 1984 werd de naam gewijzigd in Stichting AABO (Administratie- en Adviesburo voor de Bouwnijverheid in Overijssel), deze naam was al een stuk eenvoudiger uit te spreken aan de telefoon.

Verhuizing AABO 1992

1992

Verhuizing AABO

Medio 1992 verhuisde Stichting AABO naar een eigen pand aan de Hexelseweg 9 te Wierden. Het aantal deelnemers groeide gestaag en het personeelsbestand groeide uit tot 5 personen.

De heer Roelvink was vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd langzaam teruggetreden en werd opgevolgd door de heer Ab Koens. De heer Koens was daarvoor werkzaam bij diverse accountantskantoren en laatstelijk bij De Groot Houtbouw Vroomshoop. Daar had hij ervaring opgedaan met de software van de firma Baan uit Rijssen. Deze gespecialiseerde software voor de bouw werd het hart van de stichting. Omdat steeds meer bedrijven de hulp van de stichting gingen inroepen werd het steeds drukker in het pand in Wierden.

Geprivatiseerd 1997

1997

Geprivatiseerd

De potentie die de stichting in zich had leidde ertoe dat de stichting op 20 februari 1997 werd geprivatiseerd in de huidige BV, dit alles onder leiding van de heer Koens. Zijn teruglopende gezondheid was de reden dat hij de aandelen van deze BV op 9 juli 1998 overdroeg aan haar huidige eigenaar, Hendriksen Holding.

Hendriksen Holding had het pand De Botterheer in 1997 aangekocht om een vestiging van het Accountantskantoor Hendriksen in te huisvesten. Toen AABO in 1998 overging op vernieuwde software werd besloten om de bekabeling niet in het oude pand in Wierden maar in het pand De Botterheer in Rijssen te laten aanleggen. Vanwege de groei die AABO doormaakte was het niet haalbaar om nog langer in het pand in Wierden te blijven.

Huidige eigenaar 1998

1998

Huidige eigenaar

Eind 1998 verhuisde AABO vanuit Wierden naar de huidige stek in Rijssen. In dit pand is voldoende ruimte om verder te groeien. Op dit moment zijn er 11 werknemers bij AABO werkzaam en is er voldoende vraag vanuit de markt om verder te ontplooien. AABO heeft het goed naar haar zin in De Botterheer en is blij met haar locatie in de bouwstad van Twente: Rijssen! In 2019 is het pand volledig verbouwd en aangepast aan de eisen van deze tijd. Tevens is het pand aan de buitenkant geschilderd. Op dit moment zijn er ruim 600 bedrijven vanuit de regio en elders in Nederland die haar loonadministratie toevertrouwen aan AABO.

headquater
headquater
headquater
headquater
headquater