Vanaf 2023 gaat de pensioenpremie iets omlaag, van 26% naar 25,8%. Dat is goed nieuws in tijden van flinke kostenstijgingen. De premie daalt iets door een gewijzigd verwacht rendement waarmee bpfBouw de premies berekenen.

Vanaf 1 januari 2023 betaalt u dus iets minder pensioenpremie

De bijdrage van de werkgever aan het pensioen van uw werknemers gaat iets omlaag.
BpfBouw werkt op dit moment alle premiepercentages en rekenregels voor 2023 per sector uit. Deze cijfers kunnen gebruikt worden om alvast de aanleveringen voor 2023 voor te bereiden. Naar verwachting zijn deze vanaf 16 december op de site van bpfBouw te vinden.

Wanneer er meer bekend is zullen wij dit kenbaar maken op onze site.

 

Verhoging voor pensioenen vanaf 1 januari 2023

BpfBOUW gaat de pensioenen vanaf 1 januari 2023 met 14,52% verhogen. Het pensioenfonds heeft voldoende financiële ruimte voor deze flinke verhoging. BpfBOUW zet zich in voor een goed pensioen. Daarom proberen ze het pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen.

Eline Lundgren, bestuursvoorzitter van bpfBOUW: ‘De prijzen zijn het afgelopen jaar enorm gestegen. Daarom ben ik erg blij dat we de pensioenen mee kunnen laten stijgen. Dit is heel goed nieuws voor onze deelnemers en iedereen die al een pensioenuitkering van bpfBOUW ontvangt.’

Bij bpfBOUW zijn de pensioenen nog nooit zo hard gestegen. Eline Lundgren: ‘We kunnen dit doen omdat onze dekkingsgraad hoog genoeg is om uw pensioen te verhogen.’ De dekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om uw pensioen nu en later te betalen.