Inloggen Portal

CAO Hellende daken 2024 is definitief akkoord bereikt!!

 

Hieronder vindt u onder andere hetgeen dat is overeengekomen:

◾️ Per 1 januari 2024 zal er een loonsverhoging van 6% plaatsvinden.

De loonsverhoging geldt niet voor de werknemers wiens loon boven de 115 procent van de toepasselijke loonschaal uitkomt. De werknemer heeft deels of geheel recht op de loonsverhoging voor zover het nieuwe loon de 115 procent van de van toepassing zijnde loonschaal niet overschrijdt.
Uiteraard staat het de werkgever vrij om de loonsverhoging volledig toe te passen.