Inloggen Portal

Op 1 november 2022 hebben de werkgevers- en werknemerspartijen een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO Vlakglas- glasbewerkings- en glazeniersbedrijf. Deze is door de achterban goedgekeurd.

Looptijd:
De CAO krijgt een looptijd van 12 maanden, van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Salarisverhogingen:
Alle schalen en individuele salarissen worden per 1 januari 2023 verhoogd met nominaal 200 euro bruto op basis van fulltime dienstverband.
Daarnaast ontvangen werknemers in dienst voor 1 juli 2022 met het salaris in januari 2023 een eenmalige uitkering van 200 euro bruto.

Overige afspraken:
Tevens wordt de reiskostenvergoeding per 1 januari 2023 verhoogd naar 0,21 euro (fiscaal maximum).
Voorts bedraagt de pensioenpremie maximaal 32 procent. Als uit de berekeningen van BPFV blijkt dat er nog ruimte is in de premie, dan zullen er nadere afspraken gemaakt worden over de besteding hiervan aan de pensioenregeling.