Om te stimuleren dat studenten bbl2, bbl3 en bbl4 hun opleiding afmaken hebben CAO-partijen in de Bouw en Infra een subsidieregeling afgesproken, de Diplomabonus.

Deze CAO-afspraak gold al voor de periode van 1 september 2021 tot 1 september 2023 en is nu verlengd tot 1 september 2024.

De regeling houdt in dat eerdergenoemde bbl-studenten een diplomabonus ter hoogte van 2.500 euro (bruto) ontvangen van hun werkgever na het behalen van het diploma. Deze diplomabonus geldt voor studenten die tussen 1 september 2021 en 1 september 2024 hun diploma behalen. Werkgevers die de diplomabonus hebben uitbetaald, kunnen gebruikmaken van de subsidieregeling Diplomabonus ter dekking van de kosten.

De werkgever heeft aan de werknemer een diplomabonus uitbetaald ter hoogte van 2.500 euro (bruto) omdat deze werknemer in de periode van 1 september 2021 tot 1 september 2024 een diploma heeft behaald van een bbl2, bbl3 of bbl4 opleiding in het domein:
– Bouw en Infra;
– Afbouw, hout en onderhoud of;
– Techniek en procesindustrie.
De werknemer heeft deze bbl-opleiding bij de betreffende werkgever gevolgd en de werkgever heeft hiertoe met de werknemer een arbeidsovereenkomst gesloten en een beroepspraktijkvormingsovereenkomst in de zin van artikel 7.2.8 van de Wet educatie en beroepsonderwijs.
Er is gedurende de bbl-opleiding minimaal 6 maanden sprake geweest van een arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer.

Deze subsidieregeling wordt uitgevoerd door Volandis. De aanvraag voor de subsidie dient u ook te doen op de site van Volandis.