Op 2 augustus 2022 gaat de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Het kabinet wil dat mensen meer keuzes krijgen in de combinatie van zorg en werk. Het kabinet wil daarom de uitkering voor het betaald ouderschapverlof verhogen van 50% naar 70% van het dagloon. Deze verhoging geldt vanaf 2 augustus 2022. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor een voorstel gestuurd aan de Eerste en Tweede Kamer.

Vanaf 2 augustus 2022 hebben ouders recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof. Dit is een belangrijke stap omdat ouders in deze periode kunnen wennen aan de nieuwe situatie en samen tijd hebben om bewust keuzes te maken over de verdeling tussen werk en privé, voor nu en later. Door de uitkering te verhogen, maakt het kabinet het makkelijker het ouderschapsverlof op te nemen. Dit helpt ook jonge vaders om meer betrokken te zijn bij het opgroeien van hun kind.

Ouders kunnen het betaald ouderschapsverlof aanvragen als de 9 weken worden opgenomen in het 1e levensjaar van het kind. In totaal hebben ouders recht op 26 weken ouderschapsverlof in de eerste 7 jaar van een kind. Als niet alle 9 weken betaald verlof worden opgenomen in het 1e jaar kunnen deze worden toegevoegd aan de resterende 17 weken ouderschapsverlof. Deze weken zijn onbetaald.

Het blijft net als in de huidige situatie voor werkgevers en werknemers wel mogelijk om daar aanvullende afspraken over te maken, bijvoorbeeld in de cao.

Ons advies is om de uitkering door het UWV rechtstreeks naar de werknemer uit te laten betalen, zodat de uren die de werknemer opneemt bij u onbetaald zijn en u niet steeds bij hoeft te houden wanneer ze een ouderschapsverlofdag opnemen.