Inloggen Portal

Voor volwassen werknemers vanaf 21 jaar geldt een verhoging van 1,5% en een bedrag van € 50,- per maand.

Voor jeugdige werknemers tot en met 20 jaar geldt een loonsverhoging die afgeleid is van het volwassenloon volgens de jeugdstaffelpercentages van artikel 52 lid 4. D

Voor werknemers van 20 jaar of jonger die het vakonderwijs volgens en het leerlingenloon BBL ontvangen geldt een verhoging van 3%. 

Voor volwassen werknemers vanaf 21 jaar die het vakonderwijs volgen en het leerlingenloon BBL ontvangen geldt een verhoging van 1,5% en een bedrag van € 50 per maand. 

De procentuele verhoging van de lonen werkt door in een eventuele prestatietoeslag, tenzij er sprake is van een prestatietoeslag in een vast bedrag.

afbouw-cao-01-01-2023