Inloggen Portal

De CAO partijen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven (CAO bikudak) met een looptijd van 24 maanden.

Globaal overzicht van de afgesproken punten:

Looptijd

1 januari 2022 t/m 31 december 2023

 Salaris

01-04-2022: 3 procent salarisverhoging
01-04-2023: 3 procent salarisverhoging

Diversen

  • bovengenoemde salarisverhogingen gelden ook voor uta-medewekers, maar niet voor bedrijfsleiders die rechtstreeks aan de directie rapporteren.
  • bovengenoemde salarisverhogingen worden toegepast over het gedeelte van het salaris tot aan het garantieloon van functiegroep 5 / uta-3 plus 10%. Over het salaris boven deze grens wordt geen verhoging verstrekt.
  • als uta medewerkers in 2022 al een verhogingen hebben ontvangen, wordt deze verhoging beschouwd als onderdeel van de verhoging met 3 procent per 1 april 2022.
  • de van toepassing zijnde vergoeidngen en toeslagen worden ook verhoogd met bovengenoemde percentages.
  • de jeugdlonen worden aangepast. Jeugdigen van 16 en 17 jaar ontvangen 175% van het wettelijk minimumloon. Jeugdigen van 18 t/m 20 jaar ontvangen 150% van het wettelijk minimumloon.
  • het garantieloon voor een jeugdige met een vakdiploma is 110% van het garantieloon van een jeugdige zonder vakdiploma. Er is een overgangsregeling van toepassing.
  • aanpassing indeling uta medewerkers.
  • voor medewerkers die in overleg met de werkgever thuis werken, ontvangen vanaf 1 januari 2022 een thuiswerkvergoeding conform de fiscale regels. Deze bedraagt in 2022 € 2,00 netto per thuis gewerkte dag.

Het totale principeakkoord vindt u onderaan in de link.

Link naar het onderhandelingsresultaat van de CAO Bikudak