De CAO partijen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor de metaal & techniek. Het akkoord is van werkgeverszijde niet ondertekend door de Koninklijke Metaalunie. Het resultaat zal voorgelegd worden aan de achterban.

Hieronder vindt u de hoofdpunten uit het akkoord:

Looptijd
1 oktober 2021 t/m 31 maart 2024 (30 maanden)

Loonsverhogingen
– 01-07-2022 bruto salarisverhoging van € 42,50
– 01-07-2022 eenmalige uitkering van bruto € 382,50
– 01-09-2022 salarisverhoging van 2,75%
– 01-03-2023: salarisverhoging van 3,25%
– 01-01-2024: salarisverhoging van 0,6%

Diversen
– Tijdens de looptijd van de CAO stijgen de jeugdlonen en de lonen voor BBL leerlingen met ongeveer 10%. Er gaat een werkgroep zich met de afschaffing van de jeugd lonen bezighouden
– De RVU-regeling wordt ingevoerd voor werknemers die minimaal 5 jaar in de sector werken en een loon tot maximaal
€ 3.750 hebben of in ploegen- of consignatiedienst werken. Hiermee kan deze groep werknemers 3 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd stoppen met werken
-de variant van het generatiepact waarbij de werknemer 80% werkt, 90% loon ontvangt en 100% pensioen opbouwt geldt
voor onbepaalde tijd en blijft een recht_het aantal seniorendagen blijft gelijkt, maar deze gaan pas later in. Bij 54 jaar ontvangt de werknemer geen seniorendagen meer, maar bij 56 en 57 jaar komt er een dag bij
-er komt onderzoek naar gezonde roosters, zeggenschap over werktijden, consignatiediensten, de balans tussen werk en
privé en overige punten op het gebied van werktijden
– De werknemerspremie voor het 3e WW jaar hoeven de werknemers t/m 2024 niet meer te betalen.