Inloggen Portal

Op 10 december 2021 hebben de werknemerspartijen en werkgeverspartijen een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf.

Looptijd:

Van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2024.

Loonsverhogingen:
Per 1 april 2022 verhoging met 3,4 procent
Per 1 april 2023 verhoging met  2,75 procent
per 1 april 2024 verhoging van 1,5 procent

Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering verhoogd met 0,3 procent naar 4,5 procent in 2022, met 0,25 procent naar 4,75 procent in 2023 en met 0,25 procent naar 5 procent in 2024.

Tevens worden de jeugdlonen per 1 april 2022 op de volgende wijze verhoogd.

20 jaar van 75% naar 100% van het vakvolwassen loon;
19 jaar van 65% naar 90% van het vakvolwassen loon;
18 jaar van 55% naar 85% van het vakvolwassen loon;
17 jaar van 45% naar 80% van het vakvolwassen loon.

Per 1 januari 2022 : het garantieloon voor deelnemers aan de bbl-opleiding op niveau 2 en 3 worden verhoogd.

Overige punten:
Cao-partijen stellen vanaf 1 januari 2023, via een verhoging van de RAS-premie met 0,3 procent, een geoormerkt bedrag beschikbaar voor een combinatie van de RVU-regeling en een nader uit te werken Generatiepactregeling.
De RVU-regeling over eerder stoppen met werken wordt verruimd. Werknemers kunnen ervoor kiezen om maximaal 2 jaar (was 1 jaar) voor de AOW-gerechtigde leeftijd volledig (of gedeeltelijk) te stoppen met werken.

 

Schoonmaak-2022-2024-principeakkoord (1)