Inloggen Portal

Op 17 november 2021 hebben de werknemerspartijen en werkgeverspartijen een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO Timmerindustrie.

Looptijd:
27 maanden, van 1 december 2021 tot en met 29 februari 2024.

Loonsverhogingen volwassen werknemers vanaf 21 jaar:
– Per december 2021 een eenmalige uitkering van 325 euro bruto (op fulltime basis);
– Per 1 januari 2022 een verhoging van 70 euro bruto per maand (op fulltime basis);
– Per 1 december 2022 een loonsverhoging van 1 procent;
– Per 1 januari 2023 een verhoging van 85 euro bruto per maand (op fulltime basis).

Loonsverhogingen voor de jeugdige werknemer tot 21 jaar zonder vakopleiding en voor de jeugdige werknemer tot 21 jaar tijdens of met de vakopleiding Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) worden als volgt verhoogd:
– Per december 2021 een eenmalige uitkering van 325 euro bruto (op fulltime basis);
– Per 1 januari 2022 een loonsverhoging van 3 procent;
– Per 1 december 2022 een loonsverhoging van 1 procent;
– Per 1 januari 2023 een loonsverhoging van 3 procent.
Tevens komen er per 1 januari 2022 nieuwe loontabellen voor nieuwe werknemers van 16 en 17 jaar tijdens BBL en met opleiding BBL.

Overige punten:

De ploegendienst toeslag tussen 06.00 uur en 22.00 uur wordt verhoogd van 12 procent naar 15 procent en de ploegendienst toeslag tussen 22.00 en 06.00 uur wordt verhoogd van 22 procent naar 25 procent.
De bestaande tabel reiskostenvergoeding ten behoeve van het woon-werkverkeer wordt met een schaal uitgebreid. De schaal 25 km wordt nu 25-30 km tegen een vergoeding van 9,50 euro per gewerkte dag, en vanaf 30 km 11,40 euro per gewerkte dag.
Daarnaast ontvangt de werknemer een thuiswerkvergoeding van 2 euro per thuis gewerkte dag waarbij de werkgever en werknemer onderling uitvoeringsafspraken maken over de toepassing voor de betreffende functie.
CAO-partijen hebben afgesproken dat als de premie voor het ouderdomspensioen per 1 januari 2023 meer dan 26 procent wordt, dan komt elke verhoging van de premie meer dan 26% vanaf 1 januari 2023 voor rekening van de werknemer.
Voorts wordt de looptijd van de CAO Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie (SWT) verlengd van 1 december 2021 tot en met 30 november 2026.