Inloggen Portal

CAO Handel in Bouwmaterialen: onderhandelingsresultaat

Op 24 november 2022 heeft werkgevers- en werknemerspartijen een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO Handel in Bouwmaterialen.

Hieronder vindt u een opsomming van het resultaat.

Looptijd:
De CAO krijgt een looptijd van 12 maanden, van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Salarissen:
De salarissen worden per 1 januari 2023 verhoogd met 2,5 procent plus 50 euro (blijvend in iedere loonschaal).
Per 1 juli 2023 worden de salarissen nog eens verhoogd en wel met 2 procent.
Door een vast bedrag aan het loonbod toe te voegen is het wat gunstiger voor de lagere inkomens.

Overige afspraken:
Tevens wordt een reiskostenregeling in de CAO-tekst opgenomen. Veel bedrijven hadden al een reiskostenregeling maar het was niet verplicht omdat het niet in de CAO stond.
Voorts zal in 2023 overleg worden gevoerd over onder andere een verbeterde Generatiepactregeling (80-90-100), pensioenen, functie- en loongebouw en Duurzame inzetbaarheid.
CAO-partijen leggen het bereikte akkoord voor aan hun leden. Zodra de achterban heeft ingestemd is de nieuwe CAO definitief.