Vanaf 2 augustus 2022 hebben werknemers met een kind dat nog geen 1 jaar oud is aanspraak op 9 weken betaald ouderschapsverlof.

Welke verlofregelingen na de geboorte zijn er?

 • Geboorteverlof (ook wel genoemd partnerverlof)
 • Aanvullend geboorteverlof (5 weken tegen 70%)
 • Ouderschapsverlof
  1. Betaald (nieuw per augustus 2022)
  2. Onbetaald

Geboorteverlof voor partners

 • 1 week, 100% betaald door werkgever
 • Geen invloed op (bovenwettelijke) verlofrechten, pensioenopbouw
  en vakantiegeld
 • Opnemen binnen 4 weken na geboorte, uren naar eigen inzicht
  maar in overleg met werkgever

Aanvullende geboorteverlof voor partners

 • 5 weken, 70% betaald door UWV – gemaximeerd op 70% max. dagloon
 • Geen invloed op de opbouw wettelijke vakantiedagen
 • Geen opbouw bovenwettelijk vakantiedagen/pensioen/vakantiegeld,
  vakantiegeld over verlofgedeelte opgenomen in uitkering UWV
 • Opnemen binnen 6 maanden na geboorte, uren naar eigen inzicht
  maar in overleg met werkgever
 • Voorwaarde: eerst opnemen regulier geboorteverlof

Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof (zie ook uitleg hieronder)
– 9 weken betaald (nieuw per 2 augustus 2022)

 • 70% betaald door UWV – gemaximeerd op 70% max. dagloon
 • Geen invloed op de opbouw wettelijke vakantiedagen
 • Geen opbouw bovenwettelijk vakantiedagen/pensioen/vakantiegeld,
  vakantiegeld over verlofgedeelte opgenomen in uitkering UWV
 • Opnemen binnen 12 maanden na de geboorte

– 17 weken onbetaald

 • Onbetaald
 • Geen opbouw bovenwettelijke vakantiedagen/pensioen/vakantiegeld
  over het verlofgedeelte
 • Opnemen voor de 8e verjaardag van het kind

 

 

Wanneer heb ik recht op betaald ouderschapsverlof?

Als u in loondienst werkt, heeft u vanaf 2 augustus 2022 recht op 9 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. U krijgt dan 70% van uw salaris. Tijdens het betaalde ouderschapsverlof behoudt de werknemer recht op de opbouw van de wettelijke vakantiedagen.

Voorwaarden

 • Voor het verlof gelden de volgende regels:
 • U bent werknemer in loondienst. Geldt dit voor beide ouders, dan hebben ze allebei recht op ouderschapsverlof.
 • U neemt de 9 weken op in het eerste levensjaar van het kind.
 • U krijgt een uitkering van 70% van uw dagloon, tot 70% van het maximum dagloon. Uw werkgever vraagt dit voor u aan bij UWV. Dit kan pas nadat u met verlof bent. Uw werkgever kan ervoor kiezen om uw loon tijdens het verlof door te betalen. Of te wachten tot UWV de uitkering aan uw werkgever heeft uitbetaald. Dit duurt ongeveer 4 weken vanaf het moment dat de werkgever de uitkering voor u heeft aangevraagd.
 • U kunt het verlof in 1 keer achter elkaar opnemen of flexibel. Bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken. Of een aantal dagen per week verdeeld over meerdere maanden.
 • Bij een tweeling heeft u recht op 2 keer ouderschapsverlof.
 • Het recht op betaald ouderschapsverlof geldt ook wanneer het kind voor 2 augustus 2022 is geboren, maar op deze datum nog geen jaar oud is. Als u nog ouderschapsverlof over heeft, kunt u alsnog 9 weken betaald ouderschapsverlof krijgen als u ze opneemt voor uw kind 1 jaar is.

Verlof bij adoptiekinderen, pleegkinderen en stiefkinderen

 • Voor adoptiekinderen of erkende kinderen kunt u ook betaald ouderschapsverlof krijgen: voor elk kind 9 weken.
 • Als u pleegkinderen of stiefkinderen heeft, kunt u 1 keer 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen. Het aantal pleeg- of stiefkinderen maakt geen verschil. De kinderen moeten dan wel bij u wonen volgens de basisregistratie personen.
 • In het geval van adoptie- of pleegouderschap mag het kind maximaal 8 jaar oud zijn. U neemt het betaald ouderschapsverlof dan op in het eerste jaar na de dag van de adoptie of plaatsing.
 • U kunt geen (betaald) ouderschapsverlof opnemen voor kinderen die tijdelijk bij u wonen in crisisopvang.

Maximum ouderschapsverlof

Ouders hebben recht op maximaal 26 weken ouderschapsverlof: 9 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof en 17 weken onbetaald ouderschapsverlof.

Werkgever mag ouderschapsverlof niet weigeren

Ga met uw werkgever in gesprek over de inzet van uw verlof. Uw werkgever mag ouderschapsverlof niet weigeren. Maar uw werkgever kan u vanwege een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang wel vragen om het verlof anders in te roosteren. Het veranderde rooster geldt dan voor het hele ouderschapsverlof.