Inloggen Portal

De CAO-Bouw

De CAO-Bouw is één van de meest uitgebreide CAO’s in Nederland. U dient als werkgever aan veel zaken te voldoen als u personeel in dienst neemt dat valt onder deze CAO. De deskundige adviseurs van AABO staan u graag bij in deze wirwar van regelgeving.
De pensioenpremies voor de werknemers dienen door de werkgever juist berekend te worden en afgedragen naar APG. Dit gebeurt via PRINS (premie- en inningssystematiek) door middel van de Opgave Loon en Premie (OLP). Doordat hier het nodige bij komt kijken gaat het dikwijls verkeerd. De complexe premieberekeningen en de lastige aanlevering naar APG maken dat veel werkgevers ervoor kiezen dit uit handen te geven aan de AABO. Dit betekent dat onze cliënten door ons aangeleverd krijgen wat zij aan pensioenpremies moeten betalen. Wij verzorgen tevens de juiste aanlevering naar APG.

Vrije dagen

Werknemers onder de CAO-Bouw hebben recht op vakantiedagen, atv-dagen en vakantiegeld. Het vakantiegeld en een deel van de vakantie- en atv dagen moeten worden gestort naar het Tijdspaarfonds. Bekend is dat betalingen naar het Tijdspaarfonds omslachtig en tijdrovend zijn. Het is uw plicht per werknemer elke periode twee betalingen te doen naar twee verschillende rekeningnummers met een unieke naamsomschrijving. Wij kunnen dit voor u oplossen. Wanneer de bedragen voor het Tijdspaarfonds berekend zijn, wordt er door ons een betalingsbestand aangemaakt die u inleest in internetbankieren. De betaling is een feit als deze is verzonden.

Overige

Overige vragen die u kunt hebben zijn:

  • Hoe zit het met scholing van mijn werknemers? Wanneer wordt scholing van mijn personeel vergoed?
  • Wat zijn de loonkosten van mijn personeel en hoe staan die in verhouding met de lonen in de Bouwsector?
  • Welke subsidies zijn er op mijn personeel van toepassing?

Onze jarenlange ervaring in de bouw maakt dat wij op al deze en overige vragen duidelijk antwoord kunnen geven. U mag rekenen op accuraat advies met betrekking tot de CAO-Bouw. Tevens verlossen wij u graag van uw administratieve rompslomp.

Voor een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheden die wij voor u kunnen verzorgen vindt u hier een overzicht

Man

Hulp of advies nodig? Vraag het onze experts!

Neem contact op