Inloggen Portal

De Schilders-CAO

De Schilders-CAO zit zeer complex in elkaar. De berekening van de vakantiebon, het pensioenfonds en de juiste verloning voor zieke werknemers zorgt in de praktijk voor veel problemen. Ook inhoudelijk kent de CAO verschillende regelingen die de nodige vraagtekens oproepen.

Door onze jarenlange ervaring kent deze CAO voor ons geen geheimen meer. Wij zijn uitstekend in staat snelle en accurate loon(kosten)berekeningen te verzorgen. Meedenken met de klant staat centraal in onze organisatie. Wij zullen zeker en waar mogelijk afdrachtsverminderingen en subsidies voor u claimen.

Binnen veertien dagen na afloop van de loonperiode, veelal vier weken, moet u een PLO zenden naar BPF Schilders. Aan de hand van deze ingezonden gegevens berekent BPF Schilders de door u te betalen premies. Indien er een onjuiste PLO wordt ingezonden heeft dit direct consequenties voor de te betalen premies. Om fouten te voorkomen leveren wij deze loongegevens digitaal voor u aan. Wij verzorgen tevens de aan- en afmeldingen van uw werknemers richting BPF Schilders.

Voor een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheden die wij voor u kunnen verzorgen kunt u contact opnemen met een van onze experts.

Man

Hulp of advies nodig? Vraag het onze experts!

Neem contact op